Práce v Liberty Ostrava a.s.

Liberty Ostrava a.s

Liberty Ostrava a.s. je součástí skupiny LIBERTY Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli a je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa.

Liberty Ostrava a.s. má v Moravskoslezském kraji více než 6000 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2019 činil 38 680 korun a má 2. nevyšší průměrnou mzdu v MS kraji . Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Společnost nabírá zkušené i méně zkušené lidi na různorodé pozice od obsluhy strojů, techniků, mechaniků přes strategické nákupčí, specialisty nákupu nebo controllingu až po výzkumné pracovníky a programátory.

Pro absolventy má firma připravený Trainne program, ve kterém si absolventi vyzkouší různá pracoviště, budou součástí Talent programu a budou mít možnost se aktivně zapojit do workshopů a pracovních skupin.

Mezi hlavní benefity práce v Liberty patří programy pro sladění pracovního a rodinného života, rekondiční pobyty, relaxační programy pro zaměstnance, akce pro celou rodinu, zaměstnacké granty, pět týdnů dovolené, penzijní připojištění, příspěvek na dětskou rekreaci, závodní stravování, zaměstnanecké zápůjčky, možnost pružné pracovní doby nebo home office. Společnost své zaměstnance také oceňuje při pracovních a životních jubileích a dbá na jejich rozvoj a vzdělávání.