Pokud nejste zrovna technický specialista nebo programátor, kterých je na trhu práce nedostatek, musíte počítat s tím, že personalista dostane desítky životopisů na každé inzerované pracovní místo. Je potřeba se od konkurence odlišit a zaujmout na první pohled. Představte si, když přijdete domů a máte plnou schránku reklamních letáků. Určitě vás nezaujme ten, který bude plný textu a nebude a první pohled jasné, co nabízí. Životopis by měl fungovat jako prodejní leták a měl by být také přizpůsoben každému zaměstnání, o které se ucházíte.

Co napsat do životopisu

Životopis je stručné shrnutí vašich dosavadních zkušeností. V současné době se používá už téměř výhradně strukturovaná forma životopisu, která v datech a většinou jen heslovitě postihuje chronologii vašeho profesního uplatnění. První část obsahuje vaše osobní údaje, tedy jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu. Uvést zde můžete i datum narození, svoji státní příslušnost či rodinný stav. Pokud byste však měli dojem, že vás některý z těchto údajů může diskriminovat, jednoduše je vynechte.

Údaje by měly být uvedeny stručně, avšak výstižně a seřazeny chronologicky od nejmladších k nejstarším. Je vhodné doplnit i ostatní znalosti a potenciálně zajímavé údaje, zejména vlastnictví řidičského průkazu a počítačové znalosti. Fotografie není nutnou součástí životopisu, pokud ji však přiložíte může být vaší výhodou. Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení. Někdy je vyžadován životopis i v cizím jazyce. I když si jste naprosto jisti svými jazykovými schopnostmi, je rozhodně na místě, nechat životopis zkontrolovat rodilým mluvčím. Neriskujete tak odhalení svých jazykových nedostatků, navíc chyby svědčí o nedostatečné péči při vypracování.

Vypíchněte relevantní vzdělání a zkušenosti

Druhou část svého životopisu věnujte dosaženému vzdělání. Pamatujte, že základní školní docházka se zde neuvádí, naopak je potřeba zde zmínit relevantní absolvované kurzy, ať už jazykové či odborné, a to včetně získaných certifikátů.

Nejobsáhlejší částí vašeho životopisu je ta, která se týká dosavadních pracovních zkušeností. Stejně jako vzdělání je potřeba i vaši praxi uvádět vždy s měsícem a rokem začátku i ukončení. Jste-li student, ucházející se o své první zaměstnání, zmiňte zkušenosti nabité na brigádách, tedy na těch, které se nějak vztahují k pozici, o kterou se ucházíte. Pokud už máte prvních pár zaměstnání za sebou, můžete krátkodobé pracovní zkušenosti vynechat.

Obecně se uvádí, že udávat se má posledních pět zaměstnání, nebo zaměstnání za posledních pět let, patříte-li mezi ty, kteří zaměstnání měnili poslední dobou častěji. Své pracovní zkušenosti uvádějte vždy v jednotné podobě, např. název společnosti, zastávaná pozice a heslovitý popis náplně práce. Postupujte retrospektivně, tedy od své nejnovější zkušenosti po tu nejstarší. Totéž platí samozřejmě i pro dosažená vzdělání, zde ale doporučujeme oddělit absolvované kurzy od školního vzdělání.

V další části životopisu upřesněte své jazykové znalosti (nezapomeňte uvést také jejich úroveň), řidičský průkaz a další relevantní dovednosti. Necháme na vás, zda se zmíníte i o vašich zájmech či nikoliv. Pokud se ale rozhodnete pro uvedení koníčků, myslete na to, že jen k málokterému zaměstnání se hodí např. adrenalinové sporty.

Další užitečné tipy

Personalista, který bude váš životopis číst, se bude věnovat nejen logickému vývoji vaší kariéry, ale také tzv. časovým mezerám. Pokud jste tedy půl roku mezi dokončením vzdělání a prvním zaměstnání, umývali nádobí v baru v Grand Canyon, nebojte se tento svůj jazykový pobyt v životopisu uvést.

Další rada se týká grafické úpravy vašeho životopisu, vyvarujte se příliš nápadných barev, celková úprava životopisu by měla být spíše střízlivá. Pokud jste se rozhodli umístit do životopisu také svoji fotografii, vyberte takovou, kde jste oblečeni odpovídajícím způsobem a nejedná se o selfie. Fotografie z dovolené se k této příležitosti moc nehodí. Posíláte-li také cizojazyčné verze svého životopisu, určitě si je nechte zkontrolovat zkušenějším známým. Nic nepůsobí horším dojmem než „fluental English“.

Dobré by bylo získat na životopis zpětnou vazbu od reálného personalisty, který může dát po pohovoru užitečné tipy na to, jaké věci by bylo dobré změnit jak na životopisu, tak na sebeprezentaci. Může o ni požádat po pohovoru jak personalistu ve firmě, ale určitě mnohem ochotnější budou personalisté z personální agentury. Dobře napsaný motivační dopis o tom, proč chcete pracovat zrovna pro tohoto zaměstnavatele vás velmi odliší od potenciální konkurence.

Životopis a motivační dopis jsou vaší vizitkou, jsou tím, co vám buď otevře nebo naopak zavře dveře k pohovoru. Mějte to při jejich sestavování na paměti a nebojte se obrátit na naše zkušené recruitery, kteří vám s životopisem rádi pomohou! Využít můžete také náš online generátor životopisů.