Otázka rovnosti mezd, příležitostí a kariérního postupu pro muže a ženy je nejen v České republice dlouhodobě palčivá. Ve srovnání s ostatními vyspělými státy stojíme ale na chvostu v krocích, které by situaci žen na trhu práce vylepšily. Nerovnost finančního ohodnocení, které se promítá i do výše důchodů, potřeba flexibilních úvazků a mnohé další problémy jsou u nás zakořeněny dlouhodobě a ovlivňují nejen ženy, ale také firmy, které nemohou najít vhodné uchazeče.

Na otázky ohledně tohoto tématu odpovídala Lenka Vokáčová

Vlivem událostí poslední doby, ať už se jedná o covidovou epidemii, nebo aktuální válku na Ukrajině a s ní spojenou migrační vlnu převážně uprchlic a jejich dětí z postižených oblastí, dopady těchto nezdravých tendencí na pracovním trhu sílí a je více než jasné, že se měly řešit již dříve. Co tedy nyní, v krizové době, lze dělat, aby se situace co nejvíce vyrovnala? Jaká je aktuální situace ovlivněná událostmi posledních dvou let?

💡 Podporují čeští zaměstnavatelé ženy v práci? Nebo o tom více mluví, než to dělají?

Ženy mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. Často ale svůj potenciál nemohou v práci realizovat z důvodu nedostatečné flexibility nebo podpory. Začátkem letošního roku jsme se zeptali zaměstnavatelů, zda a jak podporují ženy v práci, jaké jsou jejich cíle v oblasti rovného odměňování žen a mužů nebo v oblasti zastoupení žen na manažerských a seniorních pozicích. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi na tom nejsme v České republice nejlépe.

Z dat průzkumu ManpowerGroup vyplývá, že v ČR se 87 % zaměstnavatelů alespoň nějakým způsobem věnuje ženám v práci, ale například v oblasti mezd a rovného odměňování nemá téměř dvě třetiny firem stanoveny žádné cíle. Přitom se jedná o oblast, která by zasloužila zvláštní pozornost. V ČR také minimálně sledujeme počet žen v managementu a na seniorních pozicích. Čím větší firma, tím větší mají šanci ženy získat seniorní/manažerskou pozici, tím větší je však také pravděpodobnost nerovné mzdy.

V ČR se 87 % zaměstnavatelů alespoň nějakým způsobem věnuje ženám v práci, ale například v oblasti mezd a rovného odměňování nemá téměř dvě třetiny firem stanoveny žádné cíle.

💡 Vidíte za poslední rok dva, kdy jsme žili s covidem, nějaký posun, co se týká flexibilních forem zaměstnávání?

Nejenže jsou ženy ty, které v domácnosti zastávají více povinností, ale také byly jejich pracovní role pandemií nejvíce ovlivněny. Celosvětově vidíme úbytek žen v práci, zejména v odvětvích, které jsou tradičně zastoupeny ženami, jako je školství, zdravotnictví a pohostinství, ale také v oblasti technologií, logistiky a prodeje, kde jsou ženy zastoupeny méně.

V našem průzkumu jsme položili také otázku, jakým způsobem zaměstnavatelé podporují flexibilitu v práci, která je (nejen) pro ženy klíčová. Pouze pětina ❗ firem v ČR podporuje flexibilitu v práci, vyšší flexibilita, 32 %, je v sektoru bankovnictví, financí, pojišťovnictví a realit, 21 % pak v maloobchodu a velkoobchodu, a spíše ve velkých společnostech. Stále zde mají zaměstnavatelé velký prostor pro větší flexibilitu.

💡 Vyrovnávají se odměny ženských a mužských pracovních výkonů? Kde lze hovořit o úspěchu, a kde to nejvíc „drhne“?

Průměrná míra nerovnosti v odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap) je v EU 14,1 %. V Česku je tato míra dokonce 18,9 %. V meziročním srovnání se odměňování lehounce srovnává, nastoupili jsme na velmi mírný pozitivní trend, ale pokud bychom pokračovali stejným tempem, tak se ženy v Česku dočkají rovné odměny nejdříve za 100 let

Průměrná míra nerovnosti v odměňování žen a mužů je v EU 14,1 %. V Česku je tato míra dokonce 18,9 %.

💡 Domníváte se, že bez povinných kvót u vedoucích pozic žen, případně dalších státních a legislativních intervencí, se neobejdeme?

Státy Evropské unie se shodly na návrhu, aby ženy tvořily alespoň 40 % členů vedení společností obchodovaných na burze. Nyní je to v průměru mnohem méně – asi 15 %. Osobně nejsem zastáncem kvót, nicméně dokud se nezmění nastavení zaměstnavatelů, budou zřejmě potřeba.

Každý zaměstnavatel může i bez kvót prověřit, zda jsou jeho výběrová řízení otevřená skutečně pro každého, například včetně žen, které se snaží skloubit péči o rodinu s prací. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem stojí ve středu zájmu dnešních zaměstnanců, nejen žen. Do výběrových řízení tak mohou získat více kvalitních uchazečů s požadovanými dovednostmi.

💡 Jak změní český pracovní trh, respektive zaměstnávání žen, konflikt na Ukrajině?

Je naší povinností se v kontextu posledních týdnů zamyslet nejen nad tím, jak můžeme pomoci ženám (a matkám) v práci, ale také nad tím, jak můžeme pomoci ženám, které byly nuceny opustit svůj domov z důvodu válečné agrese. Věříme, že si zaměstnavatelé uvědomí, že díky flexibilitě mohou získat tolik žádané zaměstnance. Naše doporučení? Ptejte se na preference lidí, které chcete získat jako zaměstnance, umožněte lidem maximální možnou flexibilitu a usilujte o to, aby vaši zaměstnanci mohli snadno sladit práci a péči o svou rodinu. A nezapomeňte na rovnou odměnu.

Lenka Vokáčová
Relationship Manager ManpowerGroup
20. dubna 2022