Mezi častá lákadla nové práce patří zajímavé zaměstnanecké výhody a benefity, které mohou složit jako přilepšení ke mzdě a zároveň také odrážet širší firemní politiku. Nabídka zaměstnaneckých benefitů může nastínit jaká je atmosféra na pracovišti, jak se firma stará o své zaměstnance a mimo jiné může být rozhodujícím faktorem pro člověka, který se rozhoduje mezi dvěma totožnými pracovními nabídkami.

Ačkoliv žádný zákon neupravuje, na kolik benefitů a v jaké hodnotě mají zaměstnanci nárok, zaměstnavatelé se velmi často předhánějí v tom, kdo zvládne připravit pestřejší nabídku. A pokud firma propracovanou nabídku zaměstnaneckých benefitů nemá, lidé by se měli sami připomenout a ptát se po zajímavějších výhodách. Benefity se mohou stát i konkurenční výhodou, jelikož uchazeč si spíše vybere práci s lákavějšími výhodami než naopak.

Finanční a nefinanční benefity

Důležité je si uvědomit, že je jen na zaměstnavateli, jestli benefity svým zaměstnancům poskytne. Existuje mnoho variant, avšak základní rozdělení zaměstnaneckých výhod je následovné:

Finanční benefity

Mezi nejznámější patří asi 13. a 14. plat v podobě vánočních odměn, nebo kvartální či půlroční odměny, které se odvíjejí od zisku společnosti. Tyto benefity si může zaměstnanec nárokovat pouze, pokud je má přímo uvedené v pracovní smlouvě.

Nefinanční benefity

V této oblasti je možností opravdu spousta. Firmy mohou svým pracovníkům zprostředkovat různé slevy, poukazy, výhody či služby, které se dají v rámci firemní nabídky využívat. Tato nabídka by se měla odvíjet od preferencí samotných zaměstnanců a může zahrnovat oblast zdraví, gastronomie, kultury, sportu, rekreace nebo hojně vyhledávaných dnů volna navíc.

Stravenky nebo závodní stravování

Mezi nejčastější a nejvyhledávanější benefity patří stravenky, nebo ve velkých firmách či výrobních závodech zaměstnanecké jídelny s dotovanými cenami jídel. Na stravenkách zase zaměstnavatelé přispívají až 55 % ceny stravenky, maximálně však do výše 70 % sazby stravného, které následně můžete uplatnit vesměs ve všech hospodách nebo restauracích.

Zvyšování kvalifikace, školení, kurzy

Zvyšování kvalifikace, možnost získání certifikátů, naučit se cizí jazyk či nějaké řemeslo – to jsou velké motivační faktory a zpestření každodenní pracovní náplně. Investicí do budoucna to není pouze pro zaměstnance, který nově získané dovednosti a schopnosti může využít pro vlastní účely nebo dokonce i při hledání lepší práce, ale také pro zaměstnavatele, který tím získá kvalifikovanějšího pracovníka.

Příspěvky na pojištění

Mezi ty nejklasičtější zaměstnanecké benefity patři příspěvky na životní nebo penzijní pojištění. Pokud nemáte zřízené ani životní ani penzijní pojištění, vhodná doba nastane při nástupu do práce. Získáte firemní příspěvek a svou část investice do pojištění si navíc můžete odečíst od daňového základu. Penzijní připojištění se u velkých firem umisťuje v popularitě na druhém místě, u malých firem to je místo třetí.

Mateřská škola a firemní jesle

Přímo na pracovišti mohou velké firmy, pokud k tomu mají zázemí a prostory, zřídit vlastní jesle nebo školky a tím ušetřit spoustu starostí a času svým zaměstnancům. Pro rodiny jde o zásadní výhodu, která rodičům umožňuje zařídit si hlídání pro své ratolesti v jakýkoliv čas. Menší společnosti vlastní jesle či školku většinou nemají, avšak mohou poskytnout určitý finanční příspěvek například v podobě příspěvku na dojíždění.

Služební auto i pro soukromé účely

Mezi stále více využívaný benefit jistě patří služební auto, které vám zaměstnavatel dovolí využívat i pro soukromé účely. Mnohdy vám dokonce i přidá finanční příspěvek na naftu či benzín.

Home office

Home office neboli práce z domova se díky pandemii koronaviru a následné digitalizaci a automatizaci dostal do popředí mnohem dříve, než se čekalo. Většina firem kandidátům jako hlavní benefit nabízí možnost home officu pár dní v týdnu, což může být rozhodujícím faktorem pro mnoho uchazečů. Někteří zaměstnavatelé například přispívají svým zaměstnancům na kvalitní židle apod.

Netradiční zaměstnanecké výhody

Zajímavý (ne tak netradiční) benefit je sleva na nákup produktů společnosti, pokud firma vyrábí zboží denní spotřeby, jako jsou potraviny, oblečení, aj. Ovšem i taková sleva na auto u automobilky není zanedbatelná. Mezi netradiční výhody mohou patřit akcie společnosti, které získávají vrcholoví manažeři, ale i řadoví zaměstnanci různých startupů. Funguje to jako motivace k většímu zájmu o osud firmy, protože v ní mají zaměstnanci sami uložené své vlastní investice.

Některé společnosti začaly nabízet neomezenou dovolenou, třeba pražský Avast. Tyto firmy spoléhají na to, že firemní kultura a zodpovědnost zaměstnanců je tak silná, že se na čerpání dovolené vždy rozumně domluví, aby každý tým dodával očekávané výsledky. Nový benefit už více jak rok a půl využívají v LMC a říkají mu happy days neboli neomezený počet volných dnů mimo zákonnou dovolenou. Dny si zaměstnanci mohou vybrat na cokoliv, a detaily nemusí nikomu hlásit. Platí ale, že mohou využít maximálně tři dny v kuse za sebou a nepravidelně. Za tyto dny dostávají 80 % platu a nemusí sahat po neplaceném volnu.

Zaměstnavatelé si také začínají uvědomovat, že aby byli jejich zaměstnanci spokojení, musí lépe skloubit pracovní a osobní život. A to není jen o flexibilnějších podmínkách, ale také o volnu navíc. V mnoha firmách se proto osvědčil model čtyřdenního pracovního týdne, který začínají aplikovat další a další společnosti. Tento model se ale prozatím aplikuje spíše v zahraničí.