Studium je samo o sobě často velmi náročné a zkombinovat ho s prací může být nepochybně výzva. Vsadit ale můžete na to, že se jedná o investici do vás a vaší budoucnosti.

1. Výdělek navíc

➡️ Příjem, který můžete využít na různé výdaje spojené se studentským životem. Tímto způsobem si můžete pokrýt náklady na školné, knihy, bydlení nebo další potřeby. Finanční nezávislost vám také umožní snížit případné studentské půjčky nebo si našetřit na budoucí investice. I malá investice, kterou uděláte nyní, se Vám může několikanásobně vrátit v budoucnu.

2. Vyhledávání příležitostí k navazování kontaktů

➡️ Jednou z výhod práce při studiu je možnost navazovat kontakty s lidmi ve vašem oboru nebo průmyslu. Tato síť kontaktů může být velmi cenná při hledání budoucích pracovních příležitostí. Setkávání se s kolegy, nadřízenými a profesionály ve vašem odvětví vám umožní rozšířit své profesní okruhy, získat cenné rady a zkušenosti. Navíc, tito lidé mohou být potenciálními zdroji doporučení a podpory při rozvoji vaší kariéry.

3. Získání odborných zkušeností a přenositelných dovedností

➡️ Stáže, praxe nebo práce na částečný úvazek mají jedinečnou schopnost propojit teorii a praxi. Tím, že aplikujete své teoretické znalosti ze školy na reálné situace, získáte nejen odborné zkušenosti, ale i dovednosti. Naučíte se, jak pracovat v týmu, efektivnímu časovému managementu, profesionální písemné a mluvené komunikaci, případně leadershipu a mnoha dalším.

4. Zdůraznění vašich ambicí

➡️ Práce během studia ukáže budoucímu zaměstnavateli vaši pracovitost, odhodlání a schopnost vyrovnávat se s více povinnostmi najednou, také to, jak jste si schopni efektivně plánovat a organizovat váš čas.

5. Naučení se hospodařit s penězi

➡️ Naučíte se nepostradatelné dovednosti – hospodaření s penězi. Budete si muset plánovat rozpočet, přemýšlet o svých prioritách a efektivně spravovat své finance.

6. Zlepšení známek

➡️ Práce během studia může paradoxně vést k lepším studijním výsledkům. Když pracujete a studujete současně, musíte si lépe plánovat čas a efektivněji ho využívat. To může mít pozitivní vliv na vaše studijní návyky a disciplínu, což se může projevit v lepších výsledcích ve škole.

7. Flexibilita a samostatnost

➡️ Práce během studia vás nutí rozvíjet schopnost samostatné práce a řízení vlastního času. Musíte se naučit vyvážit své pracovní povinnosti se studiem a ostatními aktivitami. To vyžaduje flexibilitu, disciplínu a schopnost prioritizace. Tyto dovednosti jsou důležité jak během studia, tak i v profesním životě.

Pracovní trh je v neustálém vývoji a přináší nové pracovní příležitosti, které nabízejí výhody jako home office, flexibilní pracovní dobu a další. Tyto výhody nejsou důležité pouze pro studenty, ale pro všechny, kteří hledají rovnováhu mezi studiem a prací. Pokud si dokážete najít čas v nabitém školním rozvrhu a rozhodnete se využít tuto příležitost alespoň ve formě zkráceného úvazku, investujete především do sebe.