Novopečení tatínkové mají od roku 2022 nárok na dvoutýdenní otcovskou dovolenou, díky které se zapojí do péče o dítě bez ztráty příjmu. Kdo má na otcovskou dovolenou nárok a jaké jsou pro ni podmínky?

Co je otcovská dovolená?

Otcovská dovolená nebo tzv. otcovská poporodní péče je volno s náhradou mzdy. Umožňuje tatínkům zůstat s maminkou a dítětem doma a podílet se na péči o rodinu. Možnost čerpání otcovské dovolené funguje v České republice od roku 2018, kdy byla původně pouze týdenní, ale od roku 2022 mají tatínkové nárok na 2 týdny. Tento benefit může otec využít v období do 6 týdnů od narození svého potomka – v jaké části šestinedělí svou dovolenou vyčerpá je čistě na něm.

Základní podmínka pro čerpání otcovské dovolené

Tou nejzákladnější podmínkou pro čerpání otcovské dovolené je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce předcházející dni nástupu na otcovskou. To je součástí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance v pracovním poměru hradí částečně zaměstnavatel (24,8 %) a částečně si ho hradí sám zaměstnanec (6,5 %).

Zároveň otec musí být zapsaný v rodném listu dítěte jako rodič, zda je s matkou dítěte v manželském svazku či nikoliv už není podstatné. Pokud se rodičům náhodou narodí dvojčata, tak otec čerpá svou dovolenou taktéž v délce 14 dní – otcovská se vztahuje na porod, ne na dítě. Otcovskou nemohou čerpat studenti či nezaměstnaní. O tuto dávku může zažádat i pěstoun či adoptivní rodič, ale pouze v případě, že přebírá do péče dítě mladší 7 let. Na otcovskou dovolenou může následně nastoupit v období 6 týdnů od převzetí do péče. V této situaci zaměstnanec k žádosti o otcovskou přikládá také rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Nárok na otcovskou pro DPP a DPČ

V případě, že muž pracuje na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP), tak nemocenské pojištění hradí zaměstnavatel (a opět částečně také zaměstnanec) pouze tehdy, když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici. U DPP je tato hranice 10 tisíc korun, u DPČ je to od tohoto roku 4 000 korun měsíčně. Kdo vydělává nad tuto hranici, tak za toho zaměstnavatel (částečně také zaměstnanec – 6,5 %) sociální a nemocenské pojištění platí.

Délka otcovské dovolené

Otcovská dovolená trvá 14 po sobě jdoucích kalendářních dní. Okresní správa sociálního zabezpečení ji může schválit nejdřív v den narození dítěte, klidně když je dítě s maminkou v porodnici. Nejpozději lze otcovskou čerpat šest týdnů od narození potomka. Lhůtu otcovské je možné prodloužit o odpovídající počet dnů v případě, že dítě bude během prvních šest týdnů nemocné a následně i hospitalizované v nemocnici. Jako příklad lze uvést umístění miminka do inkubátoru. Dle nových pravidel z loňského roku se může tatínek sám rozhodnout, zda otcovskou vyčerpá i během hospitalizace, nebo zda počká, až bude dítě zdravé a doma.

Kolik peněz dostanu na otcovské dovolené?

Jak vysoká bude dávka otcovské dovolené, závisí na hrubých příjmech zaměstnance za poslední rok. Z nich se vypočte tzv. denní vyměřovací základ (hrubý měsíční příjem se vynásobí 12 měsíci a pak vydělí 365 dny) a ten se následně ještě sníží pomocí redukčních hranic. Dávka otcovské pak bude dělat 70 % z takto redukovaného denního vyměřovacího základu – například pro tatínky s hrubým měsíčním výdělkem 30 000 korun to znamená otcovskou 9 674 korun za 14 kalendářních dní.

U živnostníků výše jejich dávky za otcovskou záleží především na tom, v jaké minimální výši záloh si zařídili své nemocenské pojištění. Avšak jejich dávky jsou vždy výrazně nižší než u zaměstnanců. Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2023 činí 168 korun. Jde o částku, kterou musíte jako živnostník odvést, i pokud by byl váš vypočtený průměr nižší – v případě platby záloh pouze v této výši po dobu tří měsíců získá otec rodičovskou pouze v částce 2 335 korun. Pokud si zálohy OSVČ běžně neplatí a platbu by zvažoval pouze kvůli nároku na otcovskou, tak je otázka, zda se to vůbec vyplatí ohledně nezbytné administrace a také faktu, že OSVČ nesmí během otcovské dovolené vykonávat výdělečnou činnost.

Jaký formulář vyplnit?

Pro čerpání otcovské je samozřejmě nutné o ní zažádat v práci a následně vyplnit formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče z webových stránek České správy sociálního zabezpečení. Vyplněný formulář následně odevzdá tatínek svému zaměstnavateli.

skončení otcovské dovolené zaměstnavatel následně vyplní do formuláře údaje v sekci E (Záznamy zaměstnavatele) a poté ho předá okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud se dítě narodilo v cizině, je potřeba doložit jeho rodný list či jiný dokument prokazující otcovství. OSVČ formulář na Českou správu sociálního zabezpečení podávají sami, přičemž sekci E nevyplňují.