Vše o mateřském a rodičovském příspěvku

Příchod dítěte bývá obvykle velkou událostí. Během plánování a radostného očekávání se však nezapomeňte informovat ohledně financí, které vám budou náležet v době, kdy se budete o nového člena domácnosti celodenně starat . Důležité jsou zejména dva příspěvky – peněžitý příspěvek v mateřství a rodičovský příspěvek. Základní informace o obou shrneme v tomto článku.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Na mateřskou dovolenou nastupuje matka standardně 6-8 týdnů před porodem a celkově trvá 28 týdnů, při narození dvou a více dětí najednou 37 týdnů. Ve výjimečných případech může jít na mateřskou i jiná osoba (např. otec, babička dítěte). Rodičovská dovolená začíná po ukončení mateřské dovolené a může trvat nejdéle do věku tří let dítěte.

Co je peněžitý příspěvek v mateřství

Jedná se o dávku, která je spjata s mateřskou dovolenou. Matka (nebo jiná ošetřující osoba) pobírá měsíční příspěvek od státu, který dosahuje výše 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Výpočet může vypadat komplikovaně, ale pomůže vám s ním např. tato jednoduchá kalkulačka.

Nárok na peněžitý příspěvek v mateřství

Nárok je podmíněn účastí na nemocenském pojištění alespoň 270 dní za poslední 2 roky. Osoba nastupující na mateřskou dovolenou musí být také zaměstnána, resp. její pracovní poměr nesmí být ukončen dříve než 180 dní před nástupem na mateřskou dovolenou. To může být problematické pro některé skupiny lidí – hlavně pro OSVČ nebo osoby momentálně nezaměstnané.

Pokud matka zákonné požadavky nesplňuje, hned po porodu nastoupí na rodičovskou dovolenou a bude čerpat z částky rodičovského příspěvku (vizte níže).

Jak požádat o peněžitý příspěvek v mateřství

Zažádat o mateřský příspěvek můžete prostřednictvím formuláře „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, o který si řeknete u svého gynekologa cca 2 měsíce před porodem. Jednu část vyplní lékař, druhou část vy. Formulář si okopírujete, jednu kopii si necháte, druhou doručíte svému zaměstnavateli a originál zašlete doporučeně na Úřad sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel poté musí dodat na úřad ještě jeden vyplněný formulář – a vše je připraveno.

Práce na mateřské dovolené

Pokud čerpáte mateřskou dovolenou, v šestinedělí nelze pracovat vůbec. Poté je možné si přivydělat, ale u svého zaměstnavatele nesmíte vykonávat stejnou práci jako před porodem. Příspěvek je totiž vázán na tuto pracovní pozici; pokud by se na ni matka vrátila, nárok na podporu zanikne.

Co je rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek není přímo vázán na rodičovskou dovolenou. Jedná se o dávku od státu, kterou pobírá pečovatelská osoba v době, kdy se stará o nejmladší dítě. Částka je pro všechny stejná, nově je její výše 300 000 korun (při narození dvou a více dětí naráz dokonce 450 000 korun).

Měsíční částku si můžete zvolit sami, nicméně nesmí překročit 70 % vaší mzdy či platu před porodem a zároveň byste měli částku vyčerpat v rozmezí mezi 6 měsíci a 4 lety od počátku čerpání. Nezapomeňte také, že příspěvek můžete pobírat pouze na nejmladší dítě, pokud tedy plánujete více dětí, dobře si vše propočítejte.

Jak požádat o rodičovský příspěvek

Žádost je třeba vyřešit osobně na Úřadu práce a sociálních věcí. S sebou přineste rodný list dítěte, potvrzení o vyměřovacím základu (to vám na vlastní žádost zašle Úřad práce a sociálních věcí), a vyplněný formulář „Žádost o rodičovský příspěvek“. Výši rodičovského příspěvku můžete také na tomto úřadě každé tři měsíce změnit.

Práce v průběhu čerpání rodičovského příspěvku

Nárok na rodičovský příspěvek není prací nijak omezen; rodiče si tedy mohou přivydělávat dle potřeby. Důležité však je zajistit pro dítě mladší 2 let hlídání, a to např. i ve formě jeslí. Nezapomeňte také, že pokud nastoupíte zpět ke svému zaměstnavateli na plný nebo zkrácený úvazek, přijdete tím o ochrannou dobu, kterou poskytuje rodičovská dovolená. Při práci na dohodu zase platí, že u stejného zaměstnavatele nesmí být činnost stejná jako u původní pracovní smlouvy. Nezapomeňte tedy vše důkladně promyslet, abyste se zbytečně nedostali do svízelné situace a aby vše proběhlo v pořádku.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup