Pojem asertivita bývá často zaměňován s arogancí, či sebestředností. Avšak, není tomu tak. Jedná se o schopnost vyjadřovat své názory, práva, přání a potřeby vyrovnaně, sebevědomě a s respektem k okolí. V pracovním prostředí může být asertivní komunikace klíčovou schopností k úspěšné spolupráci a dosahování kariérních cílů. Pokud vám jsou konfliktní situace přirozeně nekomfortní, nezoufejte. Asertivita je dovednost jako každá jiná, dá se praxí osvojit a bude nám přínosná v mnoha oblastech.

Projevení našich myšlenek a nápadů

Asertivní jednání vám pomůže prezentovat nápady jasnými argumenty a podpořit je vhodnými důkazy. Dokážete tak efektivněji přesvědčit kolegy a nadřízené. Pokud jste si jisti, že jste odvedli dobrou práci, nebo věříte, že váš nápad dokáže projekt, tým nebo firmu obohatit, nebojte se váš názor prodat ostatním.
Na tom, jakým způsobem reagujete na určité situace záleží. Existují tři typy odpovědí: pasivní, agresivní a asertivní. Ukážeme si na příkladu.

Příklad: Několik týdnů jste pracovali na projektu, do kterého jste investovali mnoho úsilí. Váš tým ho ale na poradě neocenil.

🗯️ Pasivní odpověď: Máte pravdu, pravděpodobně to nebyl nejlepší nápad.
⚠️ Agresivní odpověď: Vůbec nechápete a nechcete pochopit, kolik peněz tento projekt do firmy přinese. Nemá cenu vám nic vysvětlovat.
💡 Asertivní odpověď: Rozumím vašim připomínkám a uvědomuji si, že se jedná o výzvu. Nicméně věřím, že tyto překážky můžeme snadno překonat, pokud budeme postupovat dle následujících doporučení (…). Jsem pevně přesvědčen/a, že firma může z mých návrhů a plánovaného projektu těžit z následujících důvodů (…).

Respektování a poslouchání ostatních

Dejte prostor ostatním vyjádřit jejich názory a zpětnou vazbu berte v potaz. Nemusíte nutně souhlasit, ale nikdy nevíte, jakým způsobem vás připomínky ostatních mohou obohatit. Asertivita neznamená jen hovořit, ale také aktivně naslouchat a adekvátně reagovat.

Příklad: Jste šéf a zadáváte vašemu podřízenému novou pracovní náplň. Ten ale namítá, že by tuto novou zodpovědnost zvládl lépe jeho kolega.

🗯️ Pasivní odpověď: Dobře, zadám to vašemu kolegovi.
⚠️ Agresivní odpověď: O tom, kdo bude vykonávat jakou práci tady rozhoduji já. Začínáte od příštího týdne a už nechci slyšet žádné výmluvy.
💡 Asertivní odpověď: Z jakého důvodu si myslíte, že by tuto zodpovědnost zvládl lépe váš kolega? Vybral jsem si vás, protože věřím ve vaše schopnosti. Začnete od příštího týdne, a pokud budete i nadále cítit, že novou pracovní náplň nezvládáte, situaci budeme řešit operativně a společně vymyslíme alternativní řešení.

Řešení konfliktů

Dokážete upřímně vyjádřit své pocity a hledat společná řešení. Asertivita nám umožňuje klidně a rozhodně komunikovat i v konfliktních situacích.

Příklad: Váš kolega na vás svedl, že projekt, na kterém jste pracovali společně, nebyl dokončen včas. Není tomu tak, vaši část jste připravili v rámci termínu. Nyní vás konfrontuje váš nadřízený.

🗯️ Pasivní odpověď: Moc se omlouvám, měli jsme si to s kolegou lépe zorganizovat.
⚠️ Agresivní odpověď: To je lež. Nemůžu za to, že mi byl na projekt přidělen někdo neschopný. Já měl/a splněno vše včas.
💡 Asertivní odpověď: Jsem si jistý/á, že došlo k nedorozumění. Moje část projektu byla totiž dokončena ještě před finálním termínem. Mohu to prokázat e-mailovou komunikací. Jsem více než ochoten celou situaci probrat více do detailu společně s Vámi i mým kolegou.

Postavení se kritice

Kritiku nemá v oblibě nikdo z nás. V tento moment je však na místě oprostit se od našeho ega a zamyslet se nad tím, co se vám daný snaží říci. Je možné, že se vám pokouší pomoci. Naslouchejte, přemýšlejte a následně reagujte. Poté je jen na vás, jestli kritiku přijmete, či nikoliv.

Příklad: Váš nadřízený vám řekne, že poslední dobou neodvádíte kvalitní práci.

🗯️ Pasivní odpověď: Je to tak, na to nemám co říct. Budu se snažit víc.
⚠️ Agresivní odpověď: Neodvádím kvalitní práci, protože jí neodvádí nikdo z týmu. Proč bych se měl snažit, když se nesnaží nikdo?
💡 Asertivní odpověď: Rozumím tomu, proč to tak může vypadat, pokusím se na tom zapracovat. Nicméně, můj výkon je ovlivněn těmito faktory (…)

Odmítnutí srozumitelně a zdvořile

Pokud s něčím nesouhlasíte, například s novou náplní vaší práce, nebo novým firemním nařízením, připravte si jasné argumenty pro diskuzi. Nebojte se říkat ne, ale vždy vysvětlete, proč tak odpovídáte. Situaci je dobré řešit dříve, než se ve vás nahromadí negativní emoce, které mohou ovlivnit, jakým způsobem budete reagovat.

Příklad: Kolega vás poprosí o pomoc s projektem na poslední chvíli, ale vy momentálně nemáte kapacitu.

🗯️ Pasivní odpověď: Ano, není problém, pomůžu ti.
⚠️ Agresivní odpověď: V žádném případě, vždy si řekneš o pomoc na poslední chvíli. Měl by ses naučit lépe si organizovat čas.
💡 Asertivní odpověď: Moc rád bych ti pomohl, ale momentálně nemám kapacitu z důvodu jiných projektů, které mám na starosti. Doufám, že se ti podaří sehnat pomoc jinde.

Tipy pro nastartování asertivní komunikace

Asertivní komunikaci lze rozvíjet a zdokonalovat. Nečekejte, že se asertivnímu chování naučíte ze dne na den. Dejte si čas a uvidíte, že zanedlouho uvidíte změny ve vašem pracovním prostředí. Můžete začít pomalu, pomocí těchto tipů:

1. Řeč těla

Naše tělo za nás často řekne vše bez toho, aniž bychom museli pronést jediné slovo. Proto je důležité dávat si pozor na řeč těla. Dbejte na to, abyste byli při komunikaci napřímení a udržovali oční kontakt. Nehrajte si s vlasy nebo rukama. Pokud víte, že máte k tomuto chování tendenci, nápomocné může být, dát si ruce do kapes.

2. Mluvte pomalu a srozumitelně

Pokuste se mluvit nahlas, pomalu a klidně a srozumitelně. Snažte se vyvarovat výplňkovým slovům jako je ‚eeh‘, ‚noo‘ apod.

3. Dbejte na zevnějšek

Ačkoliv vzhled a upravený zevnějšek může působit povrchně, dokáže udělat opravdu mnoho. Pokud na schůzku nebo na meeting přijdete neučesaní, v nevyžehleném oblečení a ve volnočasovém oblečení, je možné, že vás obecenstvo nebude vnímat seriózně. Dejte si tedy záležet na tom, jak prezentujete svůj zevnějšek, zároveň ale vybírejte oblečení, ve kterém se budete cítit komfortně.

4. Procvičujte

Jestliže vás čeká náročná prezentace, meeting s vaším nadřízeným, nebo jakákoliv schůzka, či situace na které vám záleží, připravte si předem to, co se budete snažit říci. Pomocné může být procvičovat si vaši promluvu před zrcadlem. Můžete tak pozorovat vaši řeč těla.

5. Převezměte iniciativu a nastavte si pevné hranice

Zapomeňte na to, že vám lidé umí číst myšlenky. Nečekejte na to, až vám šéf sám od sebe zvýší mzdu, nebo že lidé sami poznají, když máte s něčím problém. Jste svým vlastním pánem. Pokud cítíte, že si něco zasloužíte, nebo naopak nezasloužíte, promluvte.

6. Rozvíjejte vaše sebevědomí

Asertivita a sebevědomí jsou úzce spjaty. Zdravé sebevědomí vám umožní stát si za svými přesvědčeními a odvážit se prosazovat vaše potřeby bez nadměrné agrese nebo pasivity. Pokud chcete, aby si vás cenili ostatní, nejdříve se musíte naučit cenit sám/sama sebe. V moment, kdy máte plnou důvěru ve vaše schopnosti se nebudete bát vyjádřit váš názor a hájit vaše postoje, a to s respektem k ostatním.

Cesta k plnému sebevědomí není dlážděná zlatem a vlastně je otázka, jestli ji lze vůbec celou ujít. K tomu je potřeba začít sebeuvědoměním. Zamyslete se nad tím, v čem jste opravdu dobří, jaké jsou vaše talenty a dovednosti. Vyhněte se negativnímu sebehodnocení a porovnávání se s ostatními. Hledejte podporu od ostatních a přijměte, že chyby jsou součástí učení.