Šikana při práci z domova

Práce z domova (home office) se za poslední dva roky rozšířila natolik, že se z ní v mnoha společnostech z příjemného benefitu stal již standard. Málokoho by však napadlo, že i při této formě zaměstnání se může setkat se šikanou na pracovišti.

Šikana obecně

Co si pod pojmem šikana představit? Jedná se o jakékoli záměrné chování, které člověka nebo skupinu lidí obtěžuje, ponižuje nebo jim jinak ubližuje. Většinou se bohužel opakuje. Šikana může mít podobu fyzického útoku (bití, loupeže, poškozování věcí napadených osob), ale také psychického nátlaku, jako jsou například slovní nadávky, pomluvy, vyhrožování či ignorování.

Formy šikany při práci z domova

Je zřejmé, že při home office se šikana neodehrává přímo na pracovišti, jednoduše proto, že všichni zúčastnění nejsou na jednom místě. Probíhá tedy prostřednictvím technologií a online, je přenesena do virtuálního světa. Což jí však neubírá na intenzitě a závažnosti. Označení konkrétních podob šikany při práci z domova v sobě tedy nezahrnuje místo, ale jednotlivé aktéry šikany. Můžeme se setkat s pojmy:
👉 e-mobbing (šikana prostřednictvím telefonu, e-mailů apod.)
👉 e-bossing (šikana podřízeného nadřízeným)
👉 e-staffing (šikana nadřízeného podřízeným, mezi kolegy apod.)

Jak šikana na home office vypadá

Tzv. e-mobbing lze poznat tak, že zaměstnanec je až přehnaně zahlcován a kontrolován (ať už nadřízeným, podřízeným, nebo kolegy) skrze e-mail, telefon apod. A to nejen v pracovní době, ale i mimo ni, včetně víkendů a dovolených. Nejčastěji se setkáváme s e-bossingem, při němž manažeři chtějí mít absolutní přehled nad tím, co jejich podřízení na home office dělají. Tato přehnaná kontrola tedy probíhá od nadřízeného směrem k podřízenému.
V online prostředí však mohou nastat také jiné formy šikany, a to ignorování ze strany kolegů, nadřízeného nebo podřízeného, kvůli čemuž pracovník není schopen včas a v dostatečné kvalitě odevzdat pracovní úkoly nebo musí pracovat mimo svou pracovní dobu. Jelikož jsou tyto formy šikany poměrně nové, dají se těžko poznat, a ještě obtížněji se s nimi dá něco dělat. Navíc obětem narušují i jejich soukromý prostor, protože se často odehrávají v bezpečí jejich domova, a je tak velmi těžké před nimi utéct, odpočinout si a v klidu vyhledat pomoc a podporu.

Následky šikany při práci z domova

Forma jakékoliv šikany, ať už přímo na pracovišti, nebo nově i při práci z domova, vyvolává psychické problémy. Mezi ty nejčastější patří nespavost, apatie, poruchy koncentrace, žaludeční problémy či úzkosti. Dlouhodobá šikana může vést až k depresím či vyhoření.

Co proti šikaně při práci z domova můžete dělat?

Pokud máte pocit, že jste na home office šikanováni, ať už ze strany spolupracovníků, nadřízeného, či podřízeného zaměstnance, nejlepší je začít tuto situaci co nejdříve řešit. Ideálně lidskou domluvou či žádostí o pomoc u zaměstnavatele či jiného vedoucího pracovníka. Co se týče právní ochrany, Parlament EU se již zabývá právními předpisy, které by měly stanovit minimální požadavky pro práci na dálku a poskytnout zaměstnancům právo odpojit se, aniž by se museli obávat postihu ze strany zaměstnavatele.

Aneta Sálová
Specialistka HR marketingu
2. června 2022