Pokud se vám ve vašem stávajícím zaměstnání nelíbí nebo prostě uvažujete o změně a chcete zkusit něco nového, nejvhodnějším řešením jsou rekvalifikační kurzy, díky nimž můžete také prohloubit svou dosavadní odbornost. V tomto textu vysvětlíme podmínky rekvalifikačních kurzů, kdo se na ně může přihlásit, kolik času a peněz zaberou, a v neposlední řadě přineseme i pár příkladů nejžádanějších kurzů.

Definice rekvalifikačního kurzu

Rekvalifikace představuje proces získávání nových kvalifikací, odborných dovedností nebo schopností. Osoba absolvující tuto formu školení má možnost prohloubit a rozšířit své stávající kvalifikace nebo je dokonce udržovat a aktualizovat. Rekvalifikovat se může každý s existujícími znalostmi a zkušenostmi, ale také ten, kdo dosud nemá žádnou formální kvalifikaci. Existují dva hlavní typy kurzů v rámci rekvalifikace: rekvalifikační a vzdělávací.

Rekvalifikační kurzy

Akreditované rekvalifikační kurzy mohou být poskytovány pouze vzdělávacími středisky s platnou akreditací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolvováním těchto kurzů a následným skládáním zkoušky lze získat Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Trvání rekvalifikačních kurzů se obvykle pohybuje v rozmezí 3-6 měsíců, v závislosti na konkrétním kurzu.

Pokud uvažujete o změně zaměstnání a rádi byste se v pracovním životě zaměřili na jiné odvětví, než jste dělali doteď, akreditované rekvalifikační kurzy mohou být přesně pro vás. Za krátkou dobu se totiž naučíte to, co se jiní mohou učit roky. Navíc získáte nejen teoretické, ale i praktické znalosti, jelikož hodně kurzů nabízí i praxi ve vybraném oboru. Rekvalifikací zvýšíte své šance na nové pracovní uplatnění a svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Vzdělávací kurzy

Na druhé straně vzdělávací kurzy mohou být poskytovány neakreditovanými společnostmi. Tyto kurzy jsou často krátkodobé, nekončí zkouškou a po jejich absolvování získáte certifikát o účasti.

Průběh kurzů

Pokud je hlavním impulzem pro přihlášení do kurzů nový kariérní začátek, je nejprve důležité uvědomit si, v jakém oboru chcete pracovat. Posléze stačí vybrat vhodný kurz v rozumné vzdálenosti od vašeho bydliště, jelikož je u kurzů nutná minimálně 80% docházka, a vyplnit přihlášku.

Úhrada kurzu

V přihlášce lze vybrat ze tří možností úhrady rekvalifikačního kurzu:
1. Kurz si zaplatíte sami, pokud je vaší motivací nový kariérní začátek.
2. Kurz vám může zaplatit zaměstnavatel, pokud si chcete prohloubit svou způsobilost.
3. Na kurz vás poslal úřad práce a ten ho také může za určitých podmínek zaplatit.

Přihlásit se může každý

K přihlášení na kurzy není žádné věkové omezení, ani omezení v oblasti dosaženého vzdělání nebo dosavadní praxe. Přihlásit se může naprosto každý, kdo usiluje o nový profesní začátek, chce prohloubit nebo zdokonalit svou odbornou způsobilost ke kariérnímu růstu nebo i ten, kdo nemá žádnou odbornost a chce ji získat. Po absolvování celého kurzu a úspěšnému složení závěrečné zkoušky, získáte osvědčení a můžete v daném odvětví začít hledat zaměstnání.

Rekvalifikační kurzy od úřadu práce

Rekvalifikační kurzy hrazené úřadem práce mají své podmínky, které je nutné splnit, aby byla vaše účast hrazena.
Mezi ně patří:

✅ být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
✅ mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro zvolený rekvalifikační kurz a pro výkon budoucí profese (např. dosažené vzdělání, u některých rekvalifikací je požadována znalost cizího jazyka nebo řidičské oprávnění)
✅ být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a také pro výkon dané profese
✅ vybraná rekvalifikace musí být potřebná a účelná, tzn. po ukončení rekvalifikace je reální šance získat zaměstnání

Úřad práce náklady na kurz zaplatí, pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, a pokud vás úřad práce na danou rekvalifikaci doporučí. Před kurzem s vámi úřad práce uzavře smlouvu, ve které je uvedeno, že pokud rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončíte nebo nenastoupíte do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude po vás vynaložené náklady vymáhat zpět. Maximální částka na zvolený kurz nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000 Kč. Záleží pouze na rozhodnutí pracovníka úřadu práce, zda vás na rekvalifikační kurz doporučí a schválí jeho hrazení.

Nejžádanější rekvalifikační kurzy

💆 Kosmetika – vhodné pro úplný začátek nebo rozšíření služeb (např. pedikúra).
👩‍⚕️ Zdravotnictví – vhodné pro budoucí maséry, zdravotníky nebo dentální hygieniky.
💻 Programování – nutná znalost práce s počítačem.
💻 Účetnictví – vše potřebné pro účetní praxi ve středně velké společnosti.
👐 Řemesla – nedostatek šikovných řemeslníků otevírá dveře pro nové tesaře, kováře nebo malíře.
💪 Fyzioterapie – kurzy vás naučí metody rehabilitace, diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu.
👨‍🍳 Kuchařina – stále oblíbenější kurz, který vás naučí vařit od základů až po cukrařinu.

Ať už se rozhodnete pro rekvalifikační kurz nebo setrváte ve vašem oboru, aktuální nabídky práce vždy najdete u nás na webu.