Program Antivirus: Ochrana zaměstnanosti

Situace na pracovním trhu je nejistá. Mnoho firem bojuje o přežití. Zvyšující se nezaměstnanost zaviněná zrušením pracovních míst v důsledku krachu zaměstnavatelů by mohla mít za následek příchod ekonomické krize. Z toho důvodu byl schválen podpůrný program „Antivirus“, který má pomoci zaměstnavatelům v této těžké době a ochránit tak pracovní místa, kterým by jinak hrozilo zrušení.

Karanténa zaměstnance

Pokud bude zaměstnanci nařízena karanténa a z jakéhokoli důvodu nemůže pracovat z domova, má dle zákona nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tuto náhradu stát zaměstnavateli vyplatí v plné výši.

Překážky v práci při uzavření provozu

Ochranná nařízení vlády mohou mít za následek uzavření provozu zaměstnavatele. V takovém případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Jestliže byl provoz opravdu uzavřen v přímém důsledku nařízení vlády, stát uhradí 80 % mzdy vyplacené zaměstnanci.

Překážky v práci při karanténě

Je-li v karanténě nebo doma s dětmi (ošetřování člena rodiny) více než 30 % zaměstnanců a zaměstnavatel z toho důvodu nemůže přidělovat práci ostatním zaměstnancům, jsou tito vedeni „na překážkách“ na straně zaměstnavatele. V takovém případě jim (stejně jako u překážek při uzavření provozu) náleží mzda ve výši 100 % průměrného výdělku. Stát zaplatí 80 % z této částky.

Nedostatek vstupů nutných k činnosti

Jestliže zaměstnavatel dočasně nemůže zajistit dostatek vstupů (surovin, výrobků či služeb) nezbytných ke své činnosti, zaměstnanec bude pobírat 80 % průměrného výdělku. Stát uhradí 50 % z vyplacené mzdy.

Omezení poptávky či odbytu

V tomto případě zaměstnavatel může vyhlásit tzv. částečnou nezaměstnanost a přidělovat zaměstnanci práci v omezeném rozsahu. Za dny, které zaměstnanec odpracuje, mu náleží plná mzda; za dny, kdy nepracuje, má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % z průměrného výdělku. Na konkrétní výši náhrady se musí zaměstnavatel domluvit s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele působí), nebo ji stanovit vnitřním předpisem (pokud zde odbory nejsou). Stát následně vyplatí zaměstnavateli 50 % ze mzdy zaměstnance.

Pomoc pro OSVČ

Program MPSV nezapomíná ani na živnostníky. Od března na 6 následujících měsíců jim odpouští minimální zálohy na sociální pojištění a nabízí jim také možnost využít „Mimořádnou okamžitou pomoc“. Další podporu pro živnostníky vláda plánuje zahrnout do jiných aktuálně chystaných podpůrných opatření.

Připadají vám tato opatření dostatečná? Nebo by dle vašeho názoru pomohlo zvládnout nastalou situaci něco jiného? Podělte se s námi v komentářích na sociálních sítích!

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup