Výpověď a její úskalí

V současné době dochází v některých odvětvích k pomalejšímu růstu mezd, firmy omezují finanční benefity a ekonomická situace nenabízí mnoho jistot do budoucna. Lidé se tak možná více než kdy jindy zamýšlejí nad přivýdělkem ke svému zaměstnání. Pokud máte časovou a silovou kapacitu, není od věci nad tím uvažovat. Jaké máte možnosti a co je dobré si ohlídat?

Možnosti přivýdělku k zaměstnání

Pravděpodobně nejjednodušší cestou, jak navýšit své pracovní vytížení a zároveň finanční ohodnocení, je porozhlédnout se v rámci firmy, ve které jste zaměstnáni. Můžete se zeptat nadřízeného, zda by nebylo možné vzít si placené přesčasy, pomoct na dalším projektu apod. Druhou možností je najít si klasickou brigádu ve svém nebo jiném pro vás přístupném oboru, a v neposlední řadě můžete začít podnikat – mít živnostenský list a vykonávat samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší. Pokud se rozhodnete pro brigádu, uzavřete s největší pravděpodobností dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP).

Přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti – DPČ

Jedná se o zvláštní formu pracovněprávního vztahu, která se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem maximálně na polovinu týdenní pracovní doby (tzn. max. na 20 hodin týdně). Předčasně ukončit DPČ je možné z obou stran, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba je pouze 15 dní.

Pokud si na DPČ vyděláte do 2 999 Kč měsíčně, pak do této částky neodvádíte pojištění. Pokud si tedy za měsíc vyděláte 3 000 Kč a více, začne vám být ze mzdy odváděno sociální a zdravotní pojištění. Bez ohledu na výši výdělku je však vždy strhávána 15 % daň z příjmu. Zaměstnanci, kteří nemají u jiného zaměstnavatele podepsané růžové Prohlášení poplatníka pro slevu na dani, mohou pak uplatnit na tuto daň slevu.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce – DPP

DPP je druhou zvláštní formou pracovněprávního vztahu. Maximálně můžete na jednu dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin za rok. Předčasné ukončení DPP je možné z obou stran, bez udání důvodu a výpovědní lhůta je také pouze 15 dní.

Pokud váš měsíční výdělek nepřesáhne částku 10 000 Kč, neodvádíte zdravotní ani sociální pojištění. Při výdělku nad 10 000 Kč je opět odváděno zdravotní a sociální pojištění. Nezapomeňte však že, stejně jako u DPČ, i zde je vždy strhávána 15 % daň z příjmu, Prohlášení poplatníka a uplatnění slevy na dani můžete podepsat pouze, pokud toto prohlášení nemáte podepsané jinde.

Co nemusíte vědět a bude se vám hodit

  • Málokoho možná napadne, že v některé práci musíte mít k brigádě souhlas od zaměstnavatele. Informujte se proto předem ve své firmě. Obecně platí, že pokud budete mít brigádu v jiném oboru, neměl by to být problém. Ale pozor, pokud hledáte ve stejném odvětví, kam se řadí vaše firma, může to být považováno za střet zájmů a povolení od zaměstnavatele nemusíte dostat. Ponejvíc se tento bod týká lidí, kteří pracují ve státní správě.
  • V případě, že máte brigádu (respektive pracujete pro dva či více zaměstnavatelů nebo máte trvalé zaměstnání a k tomu jste OSVČ), daně si zpracováváte sami. Nezapomeňte si tedy u svého zaměstnavatele říct o Potvrzení o zdanitelných příjmech.
  • V každém případě je vhodné se vždy předem informovat na personálním oddělení, kde vám jistě rádi poradí jednak nejjednodušší možnost a jednak postup, abyste nic neopomněli.

Veronika Poslušná
ManpowerGroup