Jak je to s přesčasy?

Je všeobecně známo, že k tomu, aby člověk odváděl kvalitní práci, potřebuje určitý komfort prostředí. Základní podmínky, které musí být splněny, aby se mohl plně soustředit, vycházejí z biologických potřeb. Jednou ze zásadních je okolní teplota, která dokonce spadá do bezpečnosti práce, spolu s dostatkem vody, vzduchu (větrání), vlhkosti apod.

Nárok na nápoje

Zaměstnavatel má povinnost zajistit vám vždy pitný režim – to splňuje například tím, že máte na pracovišti pitnou vodu z kohoutku. Za určitých podmínek vám zaměstnavatel musí také zajistit tzv. ochranné nápoje, tato povinnost se odvíjí od typu práce, kterou vykonáváte, podle tzv. tříd práce (definovány podle energetického výdaje). Toto rozdělení zároveň určuje, zda máte nárok na vodu, nebo minerálku, či dokonce iontový nápoj.

Obecným pravidlem je, že zaměstnanec má nárok na nápoj, pokud během osmihodinové pracovní doby dojde pocením a dýcháním ke ztrátě 1,25 litru tekutin z organismu (stejného množství musí být ochranný nápoj). Administrativní pracovníci mají tedy nárok na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 34 °C, dělníci v těžkém průmyslu už při 26 °C. V případě chladu byste měli dostat teplý ochranný nápoj (půl litru na osm pracovních hodin).

Práce v teple

Předpisů upravující podmínky teploty na pracovišti je celá řada, vybíráme pro vás ty, se kterými se můžete setkat nejčastěji. U práce ve vnitřním prostředí je ze zákona dané, že když průměrná venkovní teplota přesáhne 36 °C, máte nárok na bezpečnostní přestávku při zachování 100 % průměrné mzdy.

Teplota na pracovišti při výkonu kancelářských a administrativních prací by neměla překročit 27 °C. Zaměstnavatelé tento problém obvykle řeší klimatizací, která by měla udržovat teplotu kolem 22 °C. Teplota by neměla překročit 26 °C (pak mají zaměstnanci nárok na ochranné nápoje zdarma od svého zaměstnavatele). V žádném případě nesmí zaměstnavatel řešit práci ve vysokých teplotách finančním vyrovnáním.

Práce v chladu

Opačným případem je přílišná zima. Pokud jste v práci vystaveni chladu (venku pod 4 °C), máte právo, jak již bylo zmíněno, na ochranný teplý nápoj, a to jedenkrát za osm hodin půl litru. Když teplota klesne pod 10 °C, měli byste dostat teplý pracovní oděv, když pod 4 °C, tak navíc i rukavice a obuv, která vás před chladem ochrání. Pracujete-li v prostředí pod 4 °C, máte jednou za dvě hodiny nárok na 10 minut ve vyhřívaném prostoru. A pozor, jste-li v prostředí s teplotou +4 °C – -10 °C, nesmíte pracovat déle než dvě hodiny v kuse, -10,1 °C – -20 °C jednu hodinu a -20,1 °C – -30 °C dokonce doba práce nesmí přesáhnout 30 minut v kuse.

Při extrémních teplotách může zaměstnavatel zkrátit pracovní dobu, ale také ji posunout, například do časnějších ranních hodin, kdy teplota ještě nedosahuje nejvyšších stupňů. Je na zaměstnavateli, jak se s teplotou vyrovná. Někteří, je-li to možné a povaha firmy a dané pozice to umožňuje, nabízejí i možnost práce z domova, přerušení pracovní doby kolem poledních hodin apod.

Na konkrétní podmínky na pracovišti máte nárok ze zákona. Jestliže je váš zaměstnavatel nesplňuje, zkuste si s ním o tom promluvit. Pokud to nebude chtít řešit, můžete podat stížnost – odborům, bezpečnostnímu technikovi nebo přímo krajské hygienické stanici či inspektorátu práce.

Jiří Bernat
ManpowerGroup