Nejobtížnější část máte za sebou. Získali jste novou práci a máte z toho oprávněně radost. V euforii byste ale neměli opomenout prostudovat pracovní smlouvu. Ačkoliv jistě máte ve svého nového zaměstnavatele důvěru, mohou nastat situace, na kterých se neshodnete. Proto je lepší si vše vyjasnit již před podpisem smlouvy. Podepsaná smlouva se těžko mění a může vám způsobit mnoho komplikací a starostí.

Nechte si smlouvu poslat předem

👉 Pokud máte čas a zaměstnavatel neklade striktní požadavky na určité podmínky (např. bezpečnost), je užitečné si smlouvu důkladně projít a věnovat pozornost detailům. V případě složitějších smluv se rozhodně nebojte vyhledat právníka a poradit se s ním. Na jaké klíčové body byste se měli při studiu smlouvy pozorně zaměřit?

Co smlouva musí obsahovat

  • Den nástupu do zaměstnání
  • Druh práce a její specifikace – název pracovní pozice, popis a náplň vaší práce.
  • Místo výkonu práce – ideálně přesnou adresu. U některých pozic je nutné širší označení. Přesto byste však měli vyžadovat specifikaci, abyste pak na základě smlouvy nemuseli jezdit stovky kilometrů daleko. Pamatujte, že zaměstnavatel nemá právo přeložit vás na jiné místo výkonu práce, než je uvedeno ve smlouvě.
  • Doba výkonu práce – určitá nebo neurčitá.

Co by smlouva měla obsahovat

  • Mzdové podmínky – zajímá vás samozřejmě výše platu, včetně prémií a bonusů, ale nezapomeňte ani na termín výplaty. Pokud máte výši mzdy uvedenou jen ve mzdovém výměru, a ne ve smlouvě, může ji zaměstnavatel libovolně měnit.
  • Zkušební a výpovědní doba – zkušební doba trvá nejdéle 3 měsíce, u vedoucích pozic 6 měsíců. Zároveň nesmí přesáhnout polovinu doby, na kterou je smlouva podepisována. Zaměřte se mimo jiné i na podmínky výpovědi.
  • Dovolená – její délka a způsob čerpání.
  • Rozvržení pracovní doby – které dny, hodiny, klouzavá pracovní doba, případně možnosti home office.
  • Další – např. kolektivní smlouva, konkurenční doložka apod., ale také sjednání jiné pracovní doby kvůli dojíždění zaměstnance apod.

Podpis pracovní smlouvy neuspěchejte

Pracovní smlouvu byste měli podepsat vždy nejpozději v den nástupu před začátkem pracovní doby. I v tomto případě se však nenechte vystresovat časem. Smlouvu si opravdu důkladně projděte, ať víte, co podepisujete. Zachovejte chladnou hlavu a v žádném případě nepodlehněte tlaku a nepodepisujte žádné dodatky, kterým nerozumíte, např. smluvní pokuty apod. Vždy si nechte důkladně vysvětlit, cokoliv je vám nejasné.

Na co myslet po podpisu smlouvy

Práva a povinnosti

📍 Do 1 měsíce by vám měly být předány informace o vašich právech a povinnostech (nemusí být tedy uvedeno ve smlouvě, ale v této lhůtě je musíte obdržet).

Mzdový výměr

📍 Mzdový výměr musíte obdržet v písemné podobě v den nástupu do zaměstnání.