Je vhodné srovnávat se v práci s kolegy nebo ne

V rámci svého zaměstnání můžete samozřejmě čerpat dovolenou. Základní výměra je v délce čtyř týdnů za kalendářní rok a někteří zaměstnavatelé nabízejí i další dny dovolené navíc. Dále je zaměstnavatel povinen omluvit vaši nepřítomnost v práci po dobu nemoci, ale i v některých dalších situacích. Čeho se týkají, kdy máte nárok na volno placené, kdy na neplacené, a jak se od nich liší náhradní volno?

Důležité osobní překážky

Kromě pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen omluvit vaši nepřítomnost v práci po dobu karantény, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, nebo např. po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech vymezených zákonem o nemocenském pojištění. Kromě výše uvedených překážek mají zaměstnanci nárok na pracovní volno i v případě dalších překážek v práci na straně zaměstnance. Konkrétně mluvíme o těchto překážkách:

Placené pracovní volno

Placené pracovní volno se týká důležitých životních událostí i změn a přípravy na nich. Pojďme se podívat na to, které to jsou, a na kolik dnů placeného volna máte v jednotlivých případech nárok.

 • Vaše vlastní svatba – 1 den placeného volna (den obřadu, plus 1 den volna neplaceného, pokud se svatba koná v pracovní den)
 • Svatba vašich dětí – 1 den placeného volna (pokud se svatba koná v pracovní den)
 • Narození dítěte – placené volno pro otce po dobu odvozu rodičky do a z nemocnice
 • Hendikepované dítě – placená doba doprovodu do speciálního zařízení či školy Pohřeb člena rodiny – 1 den placeného volna
 • Pohřeb partnera (manžel/manželka, druh/družka) – 2 dny placeného volna (den úmrtí a den pohřbu)
 • Návštěva lékaře – placená doba nutná k návštěvě lékaře, ale pozor, který je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti, pokud návštěvu nelze absolvovat mimo pracovní dobu
 • Nezbytný doprovod člena rodiny k lékaři – placená doba nutná pro doprovod
 • Darování krve – placená doba nutná k odběru (včetně cesty a zotavení), pokud jej nemůžete podstoupit mimo pracovní dobu
 • Stěhování – 2 dny placeného volna, pokud se stěhujete za prací, a to na žádost zaměstnavatele
 • Hledání nového zaměstnání (po výpovědi ze strany zaměstnavatele) – ½ dne placeného volna týdně

Neplacené pracovní volno

V některých případech ho dostáváte automaticky, jindy potřebujete souhlas zaměstnavatele. V některých soukromých záležitostech můžete neplacené volno dostat, ale nemáte na něj právní nárok, záleží jen na zaměstnavateli (např. cestování). Zde je výčet, kdy vám zaměstnavatel musí vyhovět:

 • Vaše vlastní svatba – 1 den neplaceného volna (plus 1 den volna placeného na obřad), pokud se svatba koná v pracovní den
 • Svatba vašich rodičů – 1 den neplaceného volna
 • Stěhování z vlastní vůle – 2 dny neplaceného volna
 • Přítomnost otce u porodu – neplacené volno po dobu porodu
 • Doprovod dítěte do školské poradny – neplacená doba nutná k návštěvě zařízení
 • Návštěva lékaře, který není nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti – neplacená doba nutná k návštěvě lékaře
 • Hledání nového zaměstnání (po výpovědi ze strany zaměstnavatele) ve výpovědní době – ½ dne neplaceného volna týdně
 • Dopravní zácpa, nehoda, kolaps městské hromadné dopravy apod. (pokud se nelze dostat včas do zaměstnání jiným způsobem) – neplacená doba dojezdu do práce
 • Branná povinnost – doba nezbytně nutná
 • Případy, kdy je naplacené volno ve veřejném, obecném nebo společenském zájmu (např. výkon senátora, poslance apod., doba výkonu občanské povinnosti, tedy například svědectví u soudu, nebo se dává i členovi horské služby, vedoucímu tábora, instruktorovi, při dobrovolnictví u sčítání obyvatel a v podobných případech, avšak za specifických podmínek)

Náhradní volno

Jedná se o volno, které si vybíráte jako náhradu za práci přes čas nebo o víkendech a svátcích (nejedná se tedy o pracovní volno). Za každou takto odpracovanou hodinu dostáváte hodinu svého volna. Většinou si můžete vybrat, zda si za takovou práci zvolíte příplatek (25 % v případě přesčasu nebo 100 % v případě svátku) vaší průměrné hodinové mzdy nebo právě náhradní volno.

Ljuba Kovačević
ManpowerGroup