Mladí lidé jako budoucnost světa práce

V posledních dvou letech se toho v důsledku pandemie hodně změnilo. Ukázalo se, že měkké dovednosti pomáhají lidem lépe překonávat nové nečekané výzvy a v době neustále měnícího se světa se tak tyto dovednosti dostaly do popředí zájmu mnoha firem z celého světa. Mladí lidé jsou budoucností světa práce. Svůj budoucí úspěch mohou mladí lidé měřit podle toho, zda dlouhodobě dokážou investovat čas a energii do svého učení a rozvoje.

Příkladem takového rozvoje může být třeba vlastní podnikání v rámci JA Studentské firmy, aktivní participace v seberozvojovém programu DofE, nebo jiná dlouhodobá rozvíjející aktivita. Podle studie, kterou jsme v nedávné době provedli, je pro 54 % firem obtížné své zaměstnance v týmech naučit a rozvíjet základní měkké dovednosti.

Klíčové dovednosti

K úspěšné kariéře moderního světa vás mohou dovést vaše silné kompetence. Pojďme se podívat na to, kterých pět klíčových dovedností vám pomůže zvládat neustále se měnící pracovní prostředí.

1. Schopnost učit se 🎓

Schopnost a vůle neustále se učit novým věcem stojí na pomyslném vrcholku nejdůležitějších dovedností, které si můžete osvojit a jsou hlavním klíčem k úspěchu. Buďte otevření a připravení učit se a přizpůsobovat aktuálním podmínkám, jen tak budete umět sledovat nejnovější trendy a zvládat nové výzvy. Těm, kdo zůstanou uzavření, pravděpodobně ujede profesní vlak.

2. Spolupráce 🧑‍🤝‍🧑

Live and die as a team, always. Pro dosažení těch nejlepších výsledků je velmi důležitá týmová spolupráce, která přináší nejen měřitelné výsledky, ale také mnohem příjemnější pracovní prostředí. Vždy se máte na koho obrátit s prosbou o pomoc, sdílet a slavit společné úspěchy. Zároveň na vás spolupráce klade nároky jako je zodpovědnost vůči druhým a celé skupině. Do fungování pracovních týmů vstoupilo i masivní rozšíření práce na dálku přes nové digitální platformy a aplikace. Připravte se na tuto formu spolupráce, využijte ji ve svůj prospěch, a zároveň buďte fungujícím členem týmu, ať se nacházíte kdekoliv.

3. Designové myšlení 💡

Pozorovali jste někdy sami sebe, jak si připravujete snídani? Daly by se některé kroky vašeho postupu optimalizovat, abyste získali drahocenný čas? A teď to samé zkuste uplatnit ve svém profesním rozhodování a pracovních či studijních procesech. Pokud budete rozvíjet svůj kritický přístup a tzv. designové myšlení, inovativní myšlenky budou přicházet samy od sebe.

4. Kreativita 🎨

Sdílejte své nápady a chtějte slyšet podněty od ostatních. Brainstorming je tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou, jak přijít s novými a neotřelými nápady. Řada nejlepších inovací vznikla právě díky spolupráci rozdílně smýšlejících lidí, protože široká škála různých zkušeností, postojů a náhledů výrazně podporuje kreativitu. Proto ji neustále rozvíjejte a staňte se tak spolutvůrci nových řešení.

5. Psychická odolnost 🧘

Připoutejte se! Čeká vás krkolomná jízda! To by mohl být skvělý slogan pro dnešní turbulentní dobu, ve které žijeme, a nečekejme, že se její rychlost zpomalí. Vaše psychická odolnost, schopnost přizpůsobit se novým a stále se měnícím podmínkám, odolnost vůči stresu a překonávání krizových momentů, budou zásadní pro snadné zvládnutí všech nastávajících náročných výzev.

Začni dnes

Měkké dovednosti jsou klíčovým faktorem profesního růstu. Vzhledem k proměnlivé době, kdy vychází najevo, že v učení a rozvíjení měkkých dovedností má mnoho lidí mezery, je právě teď ten nejlepší okamžik se na ně zaměřit. Jak říká staré rčení: „Nejvhodnější okamžik pro zasazení stromu byl před 20 lety. Druhý nejvhodnější okamžik je právě teď.“

Nevíš, jak začít? ManpowerGroup, Junior Achievement a Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) tě mohou na tvé cestě doprovázet. Ozvěte se nám a zjistěte více o programech rozvoje a aktivitách, které vám pomohou dále růst.

Lenka Vokáčová
Relationship Manager