Osobní bankrot

Pokud si nevíte rady s dluhy, či vám dokonce hrozí exekuce, jistě vás napadne jedno řešení – osobní bankrot. Co ale takový osobní bankrot vlastně je, jaké podmínky musí být splněny a co pro vás bude znamenat?

Co je to osobní bankrot

„Vyhlásit osobní bankrot“, tedy podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, může osoba, která peníze dluží, a to u krajského soudu (tzn. podáváte vy prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo tzv. akreditované osoby). V návrhu musí dlužník uvést očekávané příjmy, příjmy za poslední rok, prokázání úpadku a seznam majetku. Vše podložené přílohami, které uvedené skutečnosti dokazují.

Cílem je prokázat, že dlužník bude schopen během následujících pěti (tří) let splatit alespoň část dluhu. V průběhu procesu oddlužení musí dlužník vykonávat výdělečnou činnost, a naopak nesmí prodávat svůj majetek, převádět jej na někoho jiného, brát si nové půjčky apod.

Jak se splácí dluh

Pokud soud oddlužení povolí, rozhodne o zpeněžení vašeho majetku, který se začne prodávat a dluh se hradí z tohoto prodeje, přičemž ostatní závazky jsou vám odpuštěny. Nebo se nastaví splátkový kalendář (splácíte každý měsíc určitou částku) a během následujících pěti (tří) let, pokud řádně splácíte a uhradíte minimální částku svého dluhu, bude oddlužení ukončeno a zbytek dluhu vám bude odpuštěn.

Jaké jsou podmínky oddlužení

Pro povolení oddlužení však musíte splňovat určité podmínky. Zaprvé, oddlužení je zpravidla možné pouze pro fyzické osoby (nikoli podnikající fyzické osoby či právnické osoby, např. obchodní společnosti). Dále musíte být v úpadku, nebo vám úpadek musí hrozit, což znamená, že nejste schopni splácet své dluhy – musíte mít závazky u nejméně dvou věřitelů, které jste nezaplatili, a to 30 dní po splatnosti.

Musíte také prokázat, že oddlužení myslíte vážně a poctivě (insolvenční řízení na vás neproběhlo za posledních 5 let a oddluženi jste nebyli za posledních 10 let, nechováte se lehkomyslně nebo nedbale). Během oddlužení musíte zaplatit alespoň 30 % dluhu, od 1. července 2020 to může být i méně, ale minimem je 2 178 Kč měsíčně. Zároveň vám musí zbýt nezabavitelná částka 6 429 Kč měsíčně na běžný život, zbytek vám bude následně odpuštěn. Po dobu splácení byste neměli zatajovat žádné příjmy, dokonce ani výhry či dary, a veškeré peníze navíc použít na splácení dluhu. Zároveň vám nesmí vznikat nové dluhy.

Co získáte osobním bankrotem

V první řadě vám oddlužení zajistí ochranu před exekucí a dražbou vašeho majetku. Zároveň vaše dluhy nebudou narůstat, protože se přestanou načítat úroky. Velkou roli hraje i odpuštění dluhu – někdy i více než 70 %. A nakonec – za nejdéle pět let budete zcela bez dluhů. Problematika je poměrně rozsáhlá a složitá. Zde jsme uvedli pouze základní pravidla. Pokud o oddlužení uvažujete, je lepší se obrátit na odborníka, který vám s řešením situace pomůže. Doporučujeme insolvenčního správce, nebo advokáta, který se insolvencím věnuje.

Ondřej Benc
ManpowerGroup