Ošetřovné u pracovníků na dohodu: Podmínky a výše

Nejen zaměstnanci na hlavní pracovní poměr mohou být zasaženi neblahými důsledky koronavirové epidemie. Lidé pracující na dohodu (ať už DPP, nebo DPČ) se kvůli opatřením či samotnému viru mohou dostat do zapeklité životní situace stejně snadno jako ostatní. Vláda proto rozhodla, že těmto lidem také umožní čerpat ošetřovné.

Dávka ošetřovné

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která má podpořit zaměstnance v situaci, kdy nemohou chodit do práce kvůli péči o člena domácnosti. V současné době je dávkou hojně využívanou, protože školy (a i mnohé školky) jsou uzavřeny a rodiče malých dětí musí zůstat doma, nemohou-li si dovolit hlídání. Výpadek příjmu by mohl mít zejména u nízkopříjmových domácností fatální následky; proto vláda rozhodla, že standardní ošetřovné dočasně upraví, ale dokázalo rodinám pomoci zvládnout tuto těžkou dobu.

Výše ošetřovného

Standardní výše ošetřovného činí 60 % z denního redukovaného vyměřovacího základu za každý kalendářní den. Zaměstnanec může dle zákona pobírat ošetřovné 9 dní (rodič samoživitel potom 16 dní). V současné době je však tato lhůta prodloužena kvůli epidemii koronaviru na celou dobu, kdy budou uzavřena školská zařízení. Stejně tak bylo od začátku dubna 2020 schváleno zvýšení ošetřovného na 80 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, což obvykle pokryje cca 90 % průměrného čistého výdělku zaměstnance.

Podmínky pro čerpání ošetřovného

Aby měl člověk na dávku nárok, musí se účastnit nemocenského pojištění, což je u zaměstnanců samozřejmostí. Problematičtější je situace u OSVČ nebo pracovníků na dohody (DPP i DPČ). Kromě této podmínky však musí být pro rozšířené ošetřovné splněna ještě další – dotyčná osoba se musí starat o dítě mladší 13 let, které by jinak chodilo do školy, nebo o hendikepované starší dítě (běžně navštěvující školské zařízení) či jinou osobu blízkou postiženou koronavirem. Vzhledem k současné situaci bylo schváleno, že na dávku ošetřovného budou mít nárok i OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění.

Ošetřovné u pracovních dohod

Pro vyplácení ošetřovného lidem pracujícím na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nově platí obdobné podmínky:

  • Z dohody musí být odváděno sociální pojištění – a to nejpozději v únoru 2020.
  • Dohoda musí být uzavřena před 11. březnem 2020 a musí být stále aktivní.
  • Osoba, která žádá o ošetřovné, musí pečovat o dítě mladší 13 let nebo hendikepované dítě (alespoň v 1. stupni závislosti) bez omezení věku, jehož školské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie.
  • Nárok na ošetřovné skončí otevřením škol nebo vyplněním platnosti dohody.

Při splnění všech těchto podmínek může osoba pracující na dohodu čerpat ošetřovné jako každý jiný zaměstnanec. Věříme, že tato změna mnohým rodinám pomůže překlenout toto nelehké období.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup