Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

V současné době, kdy z důvodu vládních opatření byly uzavřené školy a děti přešly na distanční výuku, se mnoho rodičů ocitlo v situaci, kdy museli zůstat se svými dětmi doma. Nejen pro takovéto případy tu je ošetřovné, které rodičům kompenzuje mzdu v době, kdy se musí postarat o své děti či ostatní členy domácnosti.

Kdo má nárok na ošetřovné

Na ošetřovné má nárok každý zaměstnanec, který se musí postarat o člena domácnosti, který je nemocný, nebo o dítě do 10 let, které nemůže chodit do školy (epidemie, havárie topení ve škole, karanténa apod.). Pozor, pokud druhý rodič je s dítětem na mateřské nebo rodičovské (pobírá rodičovský příspěvek), vy ošetřovné nedostanete. Doba, po kterou můžete dostávat ošetřovné, činí zpravidla 9 dní.

V důsledku mimořádných opatření vlády ČR však v době nouzového stavu došlo k prodloužení a nárok na ošetřovné lze čerpat po celou dobu uzavření škol. V době mimořádných opatření budou mít na ošetřovné nárok i zaměstnanci, kteří pracují na dohodu o provedení práce, nebo o pracovní činnosti, pokud bylo z dohody za poslední 3 měsíce odvedeno sociální pojištění.

Pokud nesplníte podmínky pro ošetřovné, můžete ještě dostat nemocenskou dávku nebo dávku sociální podpory. I když nesplníte podmínky pro žádnou formu podpory, i tak vám zaměstnavatel musí dát pracovní volno, musíte však nutnost ošetřování prokázat.

Dlouhodobé ošetřovné

O další dávku – dlouhodobé ošetřovné můžete požádat, pokud u vámi ošetřované osoby došlo k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění je potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Ošetřovaná osoba vám také musí dát písemný souhlas s ošetřováním. Podpůrčí doba (doba výplaty dávky) činí maximálně 90 kalendářních dnů. Zaměstnavatel je povinen vás v práci omluvit, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné máte pokud:

  • Pečujete o své dítě, příbuzného, manžela/manželku nebo druha/družku, s nímž žijete v jedné domácnosti.
  • Nemůžete vykonávat z tohoto důvodu své zaměstnání.
  • Jste zaměstnancem a váš zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění 90 dní v předchozích 4 měsících, nebo jste OSVČ a poslední 3 měsíce jste si platili nemocenské pojištění sami.

Další fakta

  • Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí 90 dnů a znovu jej lze čerpat až po 12 měsících.
  • V péči se lze střídat s další osobou (dohromady 90 dnů), ale pozor! Je možné se střídat jen po dnech, nikoliv půldnech nebo hodinách.
  • Po skončení ošetřovného musíte být zařazeni v práci na svou pozici.
  • Během nepřítomnosti v práci z důvodu ošetřování nemůžete dostat výpověď.

Výše ošetřovného

Za standartních okolností je ošetřovné vyměřeno jako 60 % redukovaného denního základu, tedy stejně jako u nemocenské dávky. Nicméně v souvislosti s epidemií koronaviru poslanci v říjnu schválili tzv. krizové ošetřovné, které činí 70 % vyměřovacího základu a bude platné po celou dobu distanční výuky či nařízené karantény. Výši vašeho ošetřovného si můžete vypočítat na této kalkulačce.

Jak žádat o ošetřovné a jak jej ukončit

Zaměstnanec žádá prostřednictvím tohoto on-line formuláře na webu České správy sociálního zabezpečení. Dále budete potřebovat lékařské potvrzení o tom, že je ošetřování nutné. V případě krizového ošetřovného se neubude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Pro ukončení ošetřovného je potřeba mít potvrzení o tom, že již ošetřování nutné není.

V případě, že ošetřovné přebírá někdo jiný, oznámíte opět za pomoci formuláře, že ošetřování ukončujete. Pokud se s druhou osobou budete střídat, každý si žádá o ošetřovné a ukončuje jej sám, musíte ale přiložit harmonogram, tedy rozpis, kdo se kdy o nemohoucí osobu stará.

Veronika Poslušná
ManpowerGroup