Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

Většina z vás asi již zaznamenala, že s příchodem nového roku začnou platit některé změny v zákoníku práce. Dopad to bude mít nejen na vaši mzdu, a to díky zrušení superhrubé mzdy, ale také na vaši dovolenou či možnosti pracovního úvazku. Pojďme se podívat, co konkrétně změny přinesou.

Zrušení superhrubé mzdy

Od 1. ledna platí zrušení superhrubé mzdy. Co tento pojem znamená? Superhrubá mzda v sobě zahrnuje veškeré náklady na zaměstnance (tedy hrubou mzdu plus zdravotní a sociální pojištění), které platí zaměstnavatel. Superhrubá mzda sloužila pro výpočet daně z příjmu jako tzv. daňový základ. Zrušením superhrubé mzdy dojde ke snížení daně. Bude vám tedy daněna nižší částka jen (pouze z hrubé mzdy), a tím se zvýší váš čistý příjem (částka, která je vám měsíčně vyplácena). O kolik si díky zrušení superhrubé mzdy polepšíte si můžete spočítat v této kalkulačce.

Dovolená

Dosud se dovolená vypočítávala za odpracované dny, ale od 1. ledna se dovolená vypočítává za odpracované hodiny. Důvodem k této změně je snaha o spravedlivější udělování volna. Dříve bylo možné si vybrat dovolenou např. ve dny, kdy jste měli delší směnu (a tedy jste dostali více hodin volna), nyní to již možné nebude. Naopak se tedy vyplatí brát si dovolenou ve dnech s kratší pracovní směnou – sice odpracujete stejně hodin, ale volných dnů tak můžete získat více.

Nemění se délka zákonné dovolené – ta zůstává na 4 týdnech. Právo zaměstnance na dovolenou již tedy nebude přepočítáváno na pracovní dny, jako tomu bylo do 31. 12. 2020, ale na hodiny, v nichž se bude také dovolená čerpat, vždy však po celých směnách – výjimečně a se souhlasem zaměstnance min. v rozsahu poloviny jedné směny. Nárok na dovolenou si můžete spočítat zde.

Novinkou je také možnost na základě písemné žádosti zaměstnance převést část dovolené za kalendářní rok nad zákonný limit (4 týdny) do následujícího kalendářního roku. To znamená, že pokud vám zaměstnavatel nabízí týden dovolené navíc, můžete si nechat tento týden dovolené převést do dalšího roku.

Sdílená pracovní místa

Novinkou, která má podpořit např. rodiče s malými dětmi, seniory či studenty, je zavedení sdíleného pracovního místa. Tedy dva či více lidí mají spolu dohromady jeden pracovní úvazek, a to při zaměstnání na pracovní poměr. Dává šanci přivydělat si i lidem, kteří nemohou pracovat na plný úvazek, zároveň je to i úleva pro zaměstnavatele – administrativně se bude jednat o jedno pracovní místo.

Další změny v zákoníku práce

Týkají se hlavně odškodného pozůstalým osobám po zaměstnanci, které se zvyšuje až na dvacetinásobek průměrné mzdy.

Ostatní změny již platí od července 2020 a zahrnují například to, že zaměstnavatel nemá v některých případech povinnost vydávat potvrzení o zaměstnání při ukončení dohody o provedení práce. Tzv. zápočtový list musí zaměstnavatel vydat pouze, pokud dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění a nebo, pokud z této odměny byla prováděna exekuce.

Usnadnilo se i doručování písemností ze strany zaměstnavatele, které lze poslat poštou. Pokud po novele zákoníku práce nemá zaměstnavatel možnost doručit zaměstnanci např. výpověď osobně v práci, může ji rovnou poslat poštou a nemusí se napřed pokusit ji doručit zaměstnanci v jeho bytě (jako tomu bylo do července min. roku). Nově lze posílat dokumenty zaměstnanci také do datové schránky.

Změny nastaly i ve vysílání pracovníků do jiných zemí v rámci Evropské unie nebo v úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele, kdy zákoník práce nově upravuje např. lhůty, kdy může dát zaměstnanec výpověď v souvislosti s tímto přechodem.

Ljuba Kovačević
ManpowerGroup