Daňové úlevy pro rodiny s dětmi

S nástupem nového roku přišly i změny v zákonech. Ač vypadají optimisticky, ve skutečnosti jde hlavně o dorovnání inflace a vypořádání se s covidovou situací a jejími dopady na ekonomiku. Jak se nás dotknou novely zákoníku práce, ale také například nemocenského pojištění? Uvádíme stručný přehled změn, které nejvíce zasáhnou do našeho pracovního i soukromého života.

Vyšší důchody, minimální mzda i platy

Důchody

Dochází ke dvojímu navýšení, jednak valorizací (vyrovnání inflace), což pocítí ve svých peněženkách hlavně lidé s nižším důchodovým příjmem, a jednak nad její rámec se každý důchod zvýší o 300 Kč.

Minimální mzda

Od nového roku se minimální mzda zaměstnanců se 40hodinovým pracovním týdnem zvyšuje o 1 000 Kč, tedy na 16 200 Kč za měsíc, přičemž hodinová sazba bude nově 96,40 (oproti 90,50 Kč). Zvýšení minimální mzdy má vliv i na zvýšení např. školkovného nebo mezd na náročných pozicích.

Vyšší platy

Zaměstnanci státní, ve veřejných službách a správě se dočkají valorizace mezd, tedy vyrovnání inflace, a to podle jednotlivých oborů v pěti různých úrovních (týká se hlavně sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, nelékařských zdravotních pracovníků, lékařů a zubních lékařů a pedagogických pracovníků v regionálním školství).

Nižší daně

Sleva na poplatníka

Navyšuje se sleva na poplatníka, tedy snižuje se daň z příjmů, oproti roku 2021 letos každý měsíc ušetří zaměstnanci 250 Kč (3 000 Kč za rok). Nezapomeňte, že je nutné podepsat prohlášení poplatníka („růžový papír“).

Daňová sleva na děti

Pomohou si lidé s dvěma a více dětmi. U jednoho dítěte zůstává daňové zvýhodnění stejné (15 204 Kč/rok), u druhého se ale navyšuje o 2 916 Kč (na 22 320 Kč/rok), u třetího a dalších dětí se zvyšuje o 3 636 Kč (na 27 840 Kč/rok).

Vyšší příspěvky

S novým rokem se, vlivem rostoucích cen zvláště plynu, mimořádně zvyšuje příspěvek na bydlení, a to o 1 130 Kč na 4 441 Kč. Situace se odrazí i v příspěvcích v hmotné nouzi. Změny se pozitivně dotknou i příspěvku na dlouhodobou péči, na zvláštní pomůcky hendikepovaných a platností průkazů osob se zdravotním postižením.

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění, ošetřovné, otcovská dovolená, podpora v nezaměstnanosti

👉 Sociální pojištění: zvyšuje se opět minimální záloha pro OSVČ, a to o 253 Kč, tedy na částku 2 841 Kč měsíčně.
👉 Zdravotní pojištění: minimální záloha pro OSVČ se zvyšuje o 234 Kč měsíčně, tedy na 2 627 Kč. Nárůst záloh se odrazí i v částce paušální daně – vzroste o 525 Kč měsíčně, tedy na 5 994 Kč.
👉 Nemocenské, ošetřovné, otcovská: zvyšují se i zálohy na nemocenské pojištění pro OSVČ (na 147 Kč/měsíc), ale mění se i podmínky ošetřovného nebo otcovské dovolené. U ošetřovného mizí podmínka soužití v jedné domácnosti, týká se blízkých příbuzných. Otcovská dovolená se prodlužuje z jednoho týdne na dva. Zvyšuje se také částka odměny za pěstounskou péči.

Veronika Poslušná
7. ledna 2022