Novela zákoníku práce vstoupila v platnost 19. září 2023 a naprostá většina změn nabyla účinnosti již od 1. října. Vychází především ze směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (EU) 2019/1152 a tzv. Work-life balance směrnici (EU) 2010/18. Přináší řadu inovací a změn, s cílem reflektovat potřeby zaměstnavatelů, zejména však zaměstnanců. Tato úprava zákonů přináší řadu výhod pro rodiče, pečující osoby a osoby pracující na dohodu.

Klíčové změny

Takzvaným dohodářům přináší větší ochranu a jistotu v otázkách ohledně dodržování odpočinku, příplatků za noční, víkendů a ztíženého pracovního prostředí. Nastavuje mantinely pro plánování pracovní doby a přináší nárok na dovolenou u nadpolovičních úvazků.

Další významnou změnou této novely je uspořádání pracovního režimu práce na dálku a poskytnutí větší právní opory zejména rodičům s malými dětmi a těm, kteří pečují o své blízké. To vše s cílem usnadnit skloubení rodinného života a zaměstnání. Jedním z významných prvků novely je také možnost poskytovat zaměstnancům pracujícím z domova náhrady za běžné náklady formou paušálu. Zároveň novela aktualizuje pravidla týkající se doručování v pracovních vztazích, aby lépe reflektovala digitalizaci a praktické potřeby současného pracovního prostředí.

Co přinesla novela dohodářům

1. Dohodáři a pracovní doba

Zaměstnavatel je nyní povinen předem sestavit písemný rozvrh pracovní doby a informovat zaměstnance o něm nejpozději tři dny před začátkem směny nebo období, na které je pracovní doba rozložena, ledaže se zaměstnavatel se zaměstnavatelem dohodnou na jiné době. Tato změna usiluje o větší transparentnost a předvídatelnost pracovní doby pro zaměstnance.

Důležité je, že zaměstnavatel nemusí předem rozvrhovat pracovní dobu na celý týden nebo vyrovnávací období. Může flexibilně reagovat na aktuální potřeby a rozvrhnout pracovní dobu ad hoc. V tomto případě je dostačující, aby zaměstnanci v dostatečném předstihu případně rozvrhl i jen jednu směnu.

2. Dohodáři a odpočinek

Pracovníkům na dohodu musí být rozvržen a doopravdy poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávky v práci na jídlo a oddech (příp. přiměřená doba na oddech a jídlo).

3. Dohodáři a pracovní volno

Stejně jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr mají i dohodáři právo na pracovní volno (návštěva lékaře, darování krve, …), avšak s rozdílem, že dohodáři nebudou mít nárok na náhradu odměny z dohody.

4. Dohodáři a příplatky

Dohodáři budou mít nárok na dodatečné příplatky a další kompenzace za práci během svátků, o víkendu, za noční směny a ve ztíženém pracovním prostředí.

5. Dohodáři a práce na dálku

Zaměstnancům na DPP a DPČ je možné sjednat právo na poskytování náhrad při práci na dálku na stejném principu jako v případě náhrad při pracovní cestě, avšak povinnost k jejich poskytování není ze zákona automatická.

6. Dohodáři a žádost o HPP a výpověď

Pokud dohodář v průběhu posledního roku vykonával práci na základě dohod po dobu alespoň 180 dní pro svého zaměstnavatele, má možnost podat žádost o přechod do pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost reagovat na tuto žádost písemně, uvést odůvodnění, a to do jednoho měsíce od jejího podání. Dohodář může také po zaměstnavateli chtít, aby mu ve lhůtě 1 měsíce od doručení písemně odůvodnil výpověď z dohody.

7. Dohodáři pečující o osobu blízkou

Osoby pracující na DPP nebo DPČ, které pečují o závislou osobu nebo dítě do 9 let věku a těhotné zaměstnankyně mají možnost podat žádost o provádění práce na dálku (homeworking), což zahrnuje i povinnost zaměstnavatele poskytnout písemné odůvodnění, pokud takovou žádost zamítne. Tato žádost není nároková, ale je na uvážení zaměstnavatele.

8. Dohodáři a dovolená

Dohodáři mají nově od 1. 1. 2024 za stejných podmínek jako zaměstnanci v pracovním poměru právo na dovolenou, včetně osob, kteří dohodu uzavřeli v minulých letech. Výhradně pro účely dovolené zákon stanoví fiktivní týdenní pracovní dobu v délce 20 hodin týdně. Pokud zaměstnanec opracuje alespoň 4násobek své fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby a pracoval po dobu alespoň 4 týdnů, automaticky mu vzniká právo na dovolenou.

Více informací najdete na stránkách MPSV.