Novela zákoníku práce 2020

Poslanecká sněmovna schválila na konci května novelu zákoníku práce, která by měla vejít v platnost v červenci 2020, pokud projde senátem a získá podpis prezidenta. Jaké změny novela obsahuje a jak se dotknou zaměstnanců?

Výpočet nároku na dovolenou

Dosud se dovolená vypočítávala z počtu odpracovaných dní, což v určitých situacích bylo trochu problematické (zejména u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby nebo u zkrácených úvazků). Od nového roku by se však měla dovolená vypočítávat nikoli podle dní, které zaměstnanec během týdne odpracoval, ale podle odpracovaných hodin. Tento způsob se zdá být mnohem více spravedlivý a odstraní tak jeden z bloků, které brání většímu rozšíření zkrácených úvazků.

Sdílená pracovní místa

Flexibilním úvazkům napomůže i druhá výrazná změna, tedy legislativní ukotvení tzv. sdíleného pracovního místa. V současné době je poměrně problematické obsadit jednu pracovní pozici dvěma či více lidmi, to by se však mělo změnit. O jedno pracovní místo se totiž bude moci dělit více zaměstnanců, kteří budou mít kratší pracovní dobu, ale stejnou náplň práce. Tato změna by měla napomoci zejména rodičům starajícím se o děti, aby dokázali lépe skloubit soukromý a pracovní život a mohli být ekonomicky aktivní.

Doručování písemností

Změny se dotknou i způsobu doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V praxi se totiž často stává, že zaměstnavatel není k nalezení na adrese, kterou uvádí v rejstříku firem, a následkem toho vznikají spory ohledně (ne)doručení důležitých listin. Od června však bude možné na tuto situaci aplikovat tzv. fikci doručení – podle ní se písemnost považuje za doručenou desátý den ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí na doručovací poště, bez ohledu na to, zdali si ji adresát vyzvedl, nebo ne.

Větší odškodné v případě úmrtí

V současné době platí, že pokud zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, pozůstalí dostanou odškodné 240 000 korun a k tomu ještě 40 000 korun na náklady spojené s pohřbem. Novela upravuje tyto částky; nově by pozůstalí mohli dostat až 720 000 korun odškodné a až 1,5násobek průměrné mzdy zemřelého na pohřební výlohy.

Platnost novely

Jak už zde bylo řečeno, novela by měla vstoupit v platnost 1. července 2020. Některé její části je však nutné uvést až se začátkem nového roku, takže změny týkající se výpočtu dovolené nebo sdílených pracovních míst budou aplikovány až od 1. 1. 2021.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup