Jak na životopis neboli CV

Poslední roky jsou náročné nejen pro firmy, ale také pro jejich zaměstnance. I lidé, kteří donedávna neměli s penězi problém, se mohou začít propadat do chudoby a přestat zvládat své běžné finanční závazky. Do exekucí se tak dostávají i ti, které tento problém nikdy neohrožoval. Co může zaměstnavatel pro své zaměstnance, a zároveň pro svou firmu, jíž se problém také nemálo dotýká, udělat? Především informovat. Ne všichni, ať už se to týká firem, nebo jejích zaměstnanců, totiž ví, jaké možnosti se v této situaci nabízejí. Stát si je vědom problémů, které řeší občané a domácnosti, provedl některé vstřícné kroky, ale komunikace vázne. Pojďme se podívat na hlavní body, které mohou situaci vylepšit.
Milostivé léto

Milostivé léto 2022

Letos probíhá druhé kolo tzv. Milostivého léta, které může pomoct s oddlužením. Stále je čas se do tohoto procesu zapojit, pomoci se dá využít až do 30. listopadu, resp. 15 listopadu. Díky němu se dá zbavit navýšení dluhů, které zahrnuje exekuční poplatky, úroky a sankce, což dohromady většinou činí nemalé částky. Pokud bude v termínu poslán dopis exekutorovi (do 15. listopadu) a uhrazen zbylý dluh a poplatek ve výši 1 815 Kč (do 30. listopadu), zmíněné navýšení bude dlužníkovi odpuštěno. Pokud nemá dostatek peněz na splacení dluhu, může požádat sbírku SOS Milostivé léto o pomoc.

Pro využití Milostivého léta musí dlužník splňovat několik podmínek:

✔️ musí být fyzickou nebo veřejnoprávní osobou
✔️ exekuce musela být zahájena před 28. říjnem 2021
✔️ nesmí být v insolvenčním řízení
✔️ dluh nesmí být vůči soukromým subjektům (nájmy u soukromého majitele, telefonní operátoři, bankovní či nebankovní půjčky apod.); některé soukromé subjekty se však do projektu také zapojily a umožňují pomoc s oddlužením – je dobré si zjistit, kterých věřitelů se to týká
✔️ dluh se vztahuje ke státu, městům, úřadům, nemocnicím, ale i nájemnímu obecnému bydlení, nedoplatků za energie či odvoz odpadů apod.

Další možnosti pomoci

Za posledních několik měsíců se posílily i dávky a příspěvky od státu v mnoha oblastech, svoji formu pomoci má i např. město Praha, která přispívá lidem v nouzi (Balíček okamžité pomoci Pražanům). Přínosné tedy bude zjistit, co nabízí konkrétní město, ve kterém člověk žije. Níže uvádíme příklady pomoci na státní úrovni, okruhy, na které je dobré se zaměřit a zjistit si informace o možnostech finančních příspěvků, ať již dlouhodobě zavedených, nebo nových či upravených.

Děti

Ohledně dětí existují v podstatě dvě kategorie příspěvků – kolem narození dětí a rané péče o ně, a poté vztahující se k dalším finančním nákladům u starších dětí.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, porodné, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), otcovská, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výživné, jednorázový příspěvek na dítě, pěstounské dávky

Slevy na dani

I v této sekci najdeme příspěvky, které se týkají dětí, ale také manželů či manželek, a dále běžného provozu domácnosti, životního zajištění potřeb či důchodového věku. Slevy na dani, které lze uplatnit: daňový poplatník, školkovné, dítě, úroky z hypotéky, životní pojištění, invalidita, manželé a manželky, pracující důchodce ad.

Bydlení

V rámci bydlení existují také finanční druhy pomoci. Zde však nehledejte pomoc s hypotékou, ale se základním živobytím. Příspěvek na bydlení či živobytí.

Dávka mimořádné okamžité pomoci

Každý se v životě můžeme dostat do nečekané situace, zapříčiněné různými důvody. Kromě neziskových společností, které se zaměřují na pomoc např. při dlouhodobé nemoci, se opět můžete obrátit na stát a využít mimořádnou okamžitou pomoc.

Ztráta práce

V současné době asi nikoho nenechá riziko ztráty zaměstnání úplně v klidu. I v tomto případě však existuje záchranná síť, která v této situaci může pomoct – Podpora v nezaměstnanosti či pomoc zaměstnavatelům s vybavením pracovního místa

Zdravotně postižení

Pro skupinu handicapovaných občanů a osoby o ně pečující stát nabízí několik druhů pomoci. Dobře se v ní zorientovat je základem žádostí o ně.

Příspěvek na péči a provozní náklady, příspěvek na pomůcky a také příspěvky na mobilitu

Jak pokračovat dál

Podrobně se informovat o jednotlivých možnostech lze na příslušných úřadech, infolinkách či webových portálech. Forem pomoci existuje hodně, ale bohužel mnoho lidí o nich neví. Žijeme v nestandardní době a pomoc dnes potřebují i ti, kteří dosud svůj život po finanční stránce bez problémů zvládali.