Mnoho zaměstnanců si nemusí být jisto, na co mají v zaměstnání nárok, placené volno nevyjímaje. Samozřejmě většinou víme, kolik týdnů máme placené dovolené, jak je to s nemocenskou, ale informace o dalších možnostech nám často chybí. Pojďme se podívat na konkrétní příklady.

Pokud se v životě vyskytne situace, kdy potřebujete den nebo dva dny volna na vyřízení zdravotních nebo rodinných záležitostí, často možná saháte po dovolené. To ale kolikrát není třeba. Ve kterých případech máte nárok na placené volno?

Návštěva lékaře a zdravotnických zařízení

Nařízená prohlídka u lékaře

Máte-li od zaměstnavatele nařízenou lékařskou prohlídku nutnou k výkonu zaměstnání, máte na placené volno nárok. Avšak pokud jste objednání například na preventivní prohlídku, je situace složitější. Měli byste si vybrat lékaře co nejblíže vašemu pracovišti nebo bydlišti. V takovém případě máte nárok nejenom na pracovní volno, ale rovněž na náhradu mzdy. Pokud plánujete navštívit lékaře několik hodin vzdáleného od vašeho bydliště/pracoviště, zaměstnavatel vám prakticky může proplatit pouze cestu k nejbližšímu lékaři z vašeho okolí. Zaměstnavatelé však často bývají benevolentní, pokud situaci jejich zaměstnanci nezneužívají. V praxi zpravidla nikdo nepátrá po tom, kde přesně sídlí váš lékař a kolik času jste u něj strávili.

Dárci mají 24 hodin na zotavení

Podmínky jsou dané také při darování krve a plasmy. Máte nárok na placené volno nejen pro cestu na odběrné místo a zpět, vykonání odběru, ale také na rekonvalescenci po dobu 24 hodin, a to i v případě, že za odběr dostáváte finanční odměnu.

Doprovod blízké rodiny

Pokud k lékaři doprovázíte člena rodiny, máte nárok na maximálně jeden den volna, ale pouze tehdy, pakliže je doprovod nutný (např. u malého dítěte) a návštěva nešla provést mimo pracovní dobu. Ale pozor, musí se jednat o blízké členy rodiny, u ostatních blízkých osob nárok na volno máte, ale neplacené.

Náhrada mzdy nebo nemocenská

Jste-li nemocní a dostali jste potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře, máte po dobu prvních 14 dnů nárok na náhradu mzdy od svého zaměstnavatele (60 % vaší průměrné mzdy). Pokud nemoc trvá déle než 14 dní, máte nárok na nemocenskou, která je vyplácena státem. Výše dávky je podobná jako při náhradě mzdy od zaměstnavatele.

V poslední době jsou populární i tzv. sick days – jedná se o benefit, který vám může zaměstnavatel nabídnout, zakomponovat ho do smlouvy a vy ho můžete využít v případě, že vám není dobře, ale ne do takové míry, že musíte navštívit lékaře. Ze zákona na něj však nárok nemáte.

Rodinné důvody

Mezi tyto důvody spadá hlavně úmrtí v rodině. Pokud se jedná o vaše dítě, manžela/manželku, druha/družku, máte nárok na tři dny placeného volna (dva v rámci úmrtí a jeden na pohřeb). U ostatních blízkých osob z rodiny či domácnosti, ale také kolegy, máte nárok na maximálně jeden den placeného volna. U vzdálených příbuzných (např. teta) záleží na posouzení vašeho zaměstnavatele, zda vám placené volno umožní, nebo si budete muset vzít dovolenou. Při projednávání dědictví máte nárok na neplacené volno.

V případě narození dítěte, má otec nárok na placené volno k převozu matky do a z porodnice a na neplacené volno k účasti při porodu. Další šťastnou událostí v rodině může být svatba, kdy snoubenci mají nárok na 1 den placeného volna. Rodiče novomanželů pak mají stejné právo na jeden den s náhradou mzdy či platu.

 Pokud měníte místo bydliště z pracovních důvodů, máte nárok na placené volno. Jestliže se stěhujete z osobních důvodů, můžete obvykle získat jeden den placeného volna, pokud se stěhujete v rámci jedné obce, a dva dny placeného volna, pokud se stěhujete do jiné obce.

Další důvody

Volno pro vaše studium

Studijní volno záleží na domluvě s vaším zaměstnavatelem. Jestliže ve vašem studiu vidí přínos pro firmu, ve které pracujete, měl by vám vyjít vstříc a budete mít nárok na placené volno ve výši průměrného výdělku, a to po dobu nutnou k účasti na vzdělávání.

  • 2 pracovní dny na přípravu na každou zkoušku v rámci vysoké školy
  • 5 pracovních dnů na jakoukoliv závěrečnou zkoušku
  • 10 pracovních dnů na vypracování a obhájení závěrečné práce na vysoké škole
  • 40 pracovních dnů na přípravu a závěrečnou zkoušku.

Nařízené školení či přesčasy

📖 Nařídil vám zaměstnavatel kurz nebo školení? To je považováno za výkon práce, a tuto dobu máte samozřejmě plně placenou.
⏲️ Pokud jste pracovali nařízené přesčasy nebo po dobu státních svátků, máte nárok buď na příplatek, nebo na stejnou dobu volna po kterou jste pracovali.
🪖 Zaměstnancům, kteří jsou v aktivní vojenské záloze, musí zaměstnavatel umožnit volno. Náhradu mzdy však neplatí zaměstnavatel, ale příslušný vojenský úřad.