Job-hopping: Vyplatí se často měnit práci?

V dnešní době již není běžné, aby člověk strávil v jednom zaměstnání celý život. Relativně nízká nezaměstnanost však zapříčiňuje vznik opačného extrému – tedy rychlé střídání různých zaměstnání. Tento trend je možné sledovat ve všech segmentech pracovního trhu a netýká se zdaleka jen absolventů, kteří se teprve hledají.

Job-hopping – z jedné práce do druhé

Za job-hooping považujeme časté střídání zaměstnání za účelem zlepšení podmínek nebo získání jiné výhody. Když vás z práce vyhodí pro nadbytečnost po škrtech v rozpočtu a vy následně nastoupíte jinam, kde nejste spokojeni a odejdete ve zkušební době, o job-hopping se nejedná. Rozhodnutí změnit zaměstnání musí přijít od vás s jasným záměrem získat osobní prospěch.

Kdo často mění práci

Nejčastěji se job-hopping objevuje u mladých lidí. Absolventi mají na takové chování takříkajíc právo – hledají své místo na pracovním trhu, zjišťují, co je baví a co jim jde, poznávají různé firmy a kolektivy. Zde je však předpoklad, že se po nějaké době v zaměstnání usadí. Kromě absolventů se ale s job-hoppingem můžeme setkat i u lidí, kteří již mají dostatečnou praxi a našli disciplínu, která jim vyhovuje, ale stejně nejsou na pozici spokojeni. Častým důvodem jsou finance; konkurenční firma nabízí na stejnou pozici více peněz, lepší benefity, je to blíž a podobně.

Job-hopping se vyplatí, protože…

Často měnit zaměstnání je výhodné zejména v případě, že potřebujete nabýt zkušenosti v oboru. Tímto způsobem je můžete získat opravdu rychle a zaplnit jimi životopis, který pak bude vypadat opravdu dobře. Nabyté zkušenosti však nezúročíte jenom na papíře, budete znát různé společnosti, zvládnete fungovat v každé firemní kultuře, poznáte zajímavé lidi, naučíte se nové věci. Největší výhodou job-hoppingu však je, že vám dává prostor pro vyjednávání lepších mzdových podmínek – a to znovu při každém nástupu. Je tedy jasné, že mzda vám poroste mnohem rychleji, než kdybyste pracovali stále v jedné firmě a čekali, až vám vedení přidá.

Job-hopping se nevyplatí, protože…

Personalistovi se váš životopis plný různých zkušeností bude líbit přesně do okamžiku, kdy zjistí, jak dlouhé ty zkušenosti byly. Pokud jste zatím v každé firmě vydrželi pouze několik měsíců, je menší pravděpodobnost, že na obsazovanou pozici přijmou zrovna vás. Nebudou vám totiž věřit, že zrovna u nich zůstanete. Stejně tak existuje riziko, že když dojde na propouštění, budete první, koho vyhodí; jste tam totiž jen krátce, a navíc si nebudou jisti vaší loajalitou. Nečekejte také, že vám za krátkou dobu v práci stihnou přidat peníze nebo vás povýšit – a je možné, že při odchodu ze zaměstnání nedostanete od nadřízeného doporučení.

Jak často můžete měnit práci, aby to nebylo divné?

Je zcela pochopitelné, že nikdo nechce strávit dlouho dobu stereotypní prací na jedné pozici. Většina lidí se potřebuje někam posouvat, uvítá změnu pozice či povýšení. Pokud se však váš nadřízený k něčemu takovému nemá (nebo není-li možnost), nezbude vám, než se vydat o dům dál. Obecně panuje přesvědčení, že cca 2 roky na jedné pozici jsou adekvátní, a když po této době změníte zaměstnání, nikdo vás nebude považovat za job-hoppera.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup