Vyhazov z práce neboli „dostat padáka“ není událost, kterou by člověk přivítal s nadšením či se chtěl chlubit jejími okolnostmi. Tato nečekaná změna může zasáhnout do hloubi profesního i osobního života a bezesporu představuje výzvu – hledání nové pracovní příležitosti. Jak reagovat na situaci, kde otázka předešlého odchodu z práce může vystoupit jako náročné téma při pohovoru?

Neříkat „dostal jsem padáka“

Nejprve je dobré si přiznat, že slovní spojení dostal jsem padáka nebo dali mi padáka zní příliš hovorově. Tyto výrazy, podobně jako vyhodili mě, by se při dalších pracovních pohovorech neměly používat. Místo toho je vhodné zvolit formulace na úrovni, nebo alespoň v neutrální rovině – například dostal jsem výpověď je pravděpodobně nejlepší varianta ve všech směrech. Člověk by si měl také dát pozor na příliš strojenou větu typu firma se rozhodla, že se mnou ukončí spolupráci – taková věta vyvolá víc otázek než odpovědí a bylo by lepší se jí vyhnout.

Lhaní se nemusí vyplatit

Při pracovním pohovoru nemusíte vůbec zmiňovat, že vás z bývalé práce propustili. Anebo můžete říct, že jste v pracovním životě hledali nový impuls a odešli jste sami. Takové vysvětlení může, ale také nemusí vyjít, jelikož si o vás mohou firmy vyměnit reference. Přestože se lhaní někdy může krátkodobě vyplatit, většinou přináší spíše samá rizika a může negativně ovlivnit dlouhodobý vztah s novým zaměstnavatelem, proto se obecně vyplácí mluvit pravdu.

Nacvičte si odpovědi

Pokud situace vyústí v diskuzi o vaší výpovědi, mějte připravené vysvětlení nebo odpovědi na otázky, které se dají předvídat. Krátké a stručné, abyste se do toho úplně nezamotali. Jaké byly důvody vašeho propuštění, co jste si z dané zkušenosti odnesli nebo proč byste měli nyní vykonávat danou práci znovu – to jsou otázky, které mohou při pohovoru vyvstat.

Říct pravdu však neznamená odvyprávět celý váš pracovní příběh. Zcela logické je vynechat všechny detaily, ve kterých se negativně vyjadřujete o kolezích nebo nadřízených. Proto je nejlepší si dopředu připravit rozumné a stručné vysvětlení, zmínit tu a tam chybu na obou stranách, poněvadž pravda je vždy někde uprostřed, avšak zásadně nepomlouvat bývalého zaměstnavatele.

Zachovejte profesionalitu

Zachovat profesionalitu na pohovoru je stěžejní pro vaši budoucnost. Pokud důvodem vašeho propuštění bylo například snižování stavů, není důvod tuto skutečnost nepřiznat. Pokud ovšem důvodem byla vaše chyba v zaměstnání, je třeba se postavit čelem celé situaci. Vztek ani lítost na pracovní pohovory nepatří, je třeba mluvit k věci.

Nedegradujte se

Ačkoliv jste mohli v předchozím zaměstnání udělat nějakou chybu, nikdy nedegradujte své kvality a schopnosti v obecné rovině. Danou chybu rozveďte jako dílčí pochybení, které nemělo vliv na vaši dlouhodobou výkonnost nebo pracovní nasazení. Nepasujte se do role člověka, který po propuštění ze zaměstnání vezme jakoukoliv pozici, jen aby měl práci. Uvědomte si své kvality a umějte je prodat. Nenechte se ničím zlomit, jelikož jeden vyhazov z vás nedělá méněcenného kandidáta.

Změňte téma

Pokud se váš pracovní rozhovor bude nezvykle dlouho omílat okolo důvodů vašeho propuštění, stručně je popište a posléze se snažte urychleně změnit téma. Začněte hovořit o tom, co vás v bývalé práci bavilo, co vám šlo a jaké jste měl úspěchy. Přesměrujte rozhovor tam, kde můžete ukázat své kvality a prodat se novému potenciálnímu zaměstnavateli.