Pokud uvažujete nad nějakým zajímavým podnikatelským plánem, nebo prostě chcete opustit své současné zaměstnání a rozjet kariéru na sebe, zbystřete. Než totiž začnete podnikat, musíte splnit veškerou povinnou administrativní činnost k založení živnosti. V tomto článku si řekneme, jak na to.

Definice živnosti

Jednoznačná definice dle zákona o živnostenském podnikání říká, že to je „soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“

Jednoduše řečeno se jedná o jakéhokoliv podnikatele – od zedníka po advokáta, který podniká na živnostenský list a splnil podmínky pro založení živnosti.

Podmínky pro založení živnosti

 1. Dovršení věku 18 let (podnikat mohou i nezletilí, avšak se souhlasem rodičů a soudu)
 2. Způsobilost k právním úkonům (dokládá se občanským průkazem)
 3. Trestní bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku si u občanů ČR úřad obstará sám)
 4. Nemít daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním a zdravotním
 5. Splnění kvalifikačních požadavků kladených na daný druh podnikání (dle typů živností, viz níže)

Založení živnosti

První kroky každého budoucího podnikatele vedou na jakýkoliv živnostenský úřad bez ohledu na adresu trvalého bydliště. S sebou je potřeba občanský průkaz a 1 000 korun na poplatek za založení živnosti. Výpis z trestního rejstříku si úřad obstarává sám, ten tedy s sebou mít nemusíte. Na daném úřadě vyplníte tzv. jednotný registrační formulář (JFR) – pokud máte aktivní datovou schránku, tak ho můžete vyplnit i elektronicky. Datová schránka funguje podobně jako email, avšak s tím rozdílem, že z vás dělá úředně ověřenou osobu.

Prostřednictvím této schránky můžete komunikovat s jakýmkoliv úřadem. Pomocí JRF můžete o zahájení podnikatelské činnosti rovnou dát vědět také své zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a finančnímu úřadu. Ušetříte si tak práci a nemusíte informovat každou instituci zvlášť. Ve formuláři následně zvolíte, jaký typ živnosti potřebujete k založení podnikání.

Čtyři typy živností

 1. Volná – je třeba splnit jen výše uvedené všeobecné podmínky. Patří sem například marketingová činnost, poradenství, výroba produktů, apod.
 2. Vázaná – musíte prokázat odbornou způsobilost k dané činnosti. Týká se to třeba účetnictví, autoškol nebo masérů
 3. Řemeslná – začínající podnikatel je povinen doložit výuční list, maturitu v oboru, diplom nebo šestiletou praxi v daném oboru, ve kterém chce začít podnikat (např. pekaři, kováři, kadeřníci)
 4. Koncesovaná – podmínkou k založení je prokázání odborné způsobilosti a povolení příslušného orgánu státní správy (cestovní kanceláře, nákladní doprava)

Při zařizování volné živnosti klidně můžete zaškrtnout všechny obory, které jsou v nabídce, a výše poplatku zůstane stejná. Pakliže ale v budoucnu budete chtít o nějaký obor svůj list rozšířit, byť jen o jediný, vyjde vás poplatek na dalších 500 korun.

Jaké zvolit sídlo

Jako sídlo svého podnikání většina lidí volí své bydliště, vzhledem k jednodušší administrativě. Pokud danou nemovitost vlastníte, ale nejedná se o vaše bydliště, budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí. Pokud jste v pronájmu, budete potřebovat souhlas majitele budovy či nemovitosti. Doporučujeme tuto záležitost vyřešit s majitelem předem, ať jdete na úřad s už podepsaným souhlasem. A pokud jste již uhradili správní poplatek, nezapomeňte vzít s sebou i doklad o úhradě.

Sociální a zdravotní pojištění

Vyplněním Jednotného registračního formuláře se automaticky registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) a zároveň i na své zdravotní pojišťovně. OSSZ vám následně oznámí, kdy a jak platit zálohy na sociální pojištění. Jejich výše se vypočítá jednoduše dle toho, jestli podnikání na OSVČ je vaším hlavním (živí vás jen vaše podnikání) nebo vedlejším (podnikání při práci, student, důchodce, ženy na mateřské) příjmem.

Minimální zálohy 2023

Minimální měsíční zálohy pro rok 2023 na sociálním pojištění jsou:

 • Pro OSVČ s hlavním příjmem – 2 944 korun
 • Pro OSVČ s vedlejším příjmem – 1 178 korun

Minimální měsíční zálohy pro rok 2023 na zdravotním pojištění jsou:

 • Pro OSVČ s hlavním příjmem – 2 722 korun
 • Pro OSVČ s vedlejším příjmem – neplatí žádné

OSVČ s vedlejším příjmem nemusí první rok platit žádné zálohy. Sociální pojištění doplatí podnikatel teprve po podání přehledu o příjmech a výdajích, tedy podle skutečných zisků za první kalendářní rok podnikání. Přehled musí odevzdat správě sociálního zabezpečení nejpozději měsíc po termínu odevzdání daňového přiznání za předešlý rok. Avšak pokud zisk z podnikání při vedlejší činnosti (příjmy po odečtení výdajů) nepřesáhne tzv. rozhodnou částku (pro rok 2023 tato částka činí 96 777 korun), tak nemusí sociální pojištění za daný rok platit vůbec. Není zákonnou povinností platit nemocenské pojištění. V případě, že si ho živnostník chce platit, tak minimální výše je 168 korun měsíčně a odvádí se taktéž na účet OSSZ.

Daně

Pomocí jednotného registračního formuláře se taktéž můžete přihlásit jako plátce daně z příjmů. Následně jednou do roka podáte přiznání k dani z příjmů fyzických osob, čímž současně platíte i vzniklou daň. Daňové přiznání v papírové podobě odevzdáte do 1. dubna následujícího roku. Elektronické přiznání má lhůtu až do 1. května. Začínající podnikatelé za první rok podnikání díky daňovým slevám často neplatí vůbec žádné daně.

Jestliže se jako živnostník přihlásíte k paušální dani, tak jedinou měsíční platbou vyřešíte všechny své povinnosti vůči úřadům. V této dani je totiž zahrnuta záloha na zdravotní i sociální pojištění a navíc i daň z příjmů. V paušálním režimu navíc nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny. Nevýhodou ale je, že nemůžete uplatnit daňové slevy či požádat finanční úřad o vyplacení daňového bonusu na děti. Odváděná částka závisí na pásmu, do kterého jako podnikatel spadáte.

Pásma pro podnikatele

Pásma jsou rozdělena dle výše příjmů a druhu vykonávané činnosti:

 • 1. pásmo paušální daně – měsíčně zaplatíte 6 208 korun
 • 2. pásmo paušální daně – měsíčně zaplatíte 16 000 korun
 • 3. pásmo paušální daně – měsíčně zaplatíte 26 000 korun

Zálohy platíte od 30 000 Kč

Povinnost platit zálohy na daň z příjmů fyzických osob se odvíjí od výše poslední daňové povinnosti. Pokud vám tedy v daňovém přiznání vyšla daň vyšší než 30 000 Kč, budete mít od následujícího roku povinnost platit zálohy. Úhrada daně se tím rozloží do splátek v průběhu roku. Avšak pokud jste za uplynulý rok zaplatili na dani méně než 30 000 Kč, zálohy platit nebudete a daň zaplatíte pouze podáním daňového přiznání. Zálohy jako podnikatel neřešíte ani během prvního roku podnikání.

Po vyřízení všech těchto nezbytností úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů a následně vám přidělí identifikační číslo osoby (IČO) a výpis z živnostenského rejstříku, který slouží jako doklad o veškerém podnikání. Poté můžete začít vesele podnikat.