Jak si říct o zvýšení platu

Začátek roku je obdobím ročních hodnotících pohovorů a je ideálním časem pro jednání o navýšení finanční odměny. V současné době firmám sice rostou zisky, ale na druhou stranu nemají dostatek lidí na zaplnění volných pracovních míst. Jsou ochotny zaplatit svým klíčovým lidem více, ale jen tak samy od sebe vám většinou peníze nepřidají. Musíte si o zvýšení mzdy říci, což vyžaduje důkladnou přípravu a taktický postup.

V současné době je běžnou praxí, že zvýšení mzdy nenavrhuje zaměstnavatel, ale přihlásí se o něj sám zaměstnanec. Je to obdobný postup, jako když o představě své odměny mluvíte u přijímacího řízení do nové práce či na novou pozici. Často se stává, že si přijde podřízený říct o navýšení mzdy jen na základě toho, že je ve firmě již dlouho, aniž by jakkoli argumentoval zvýšením náročnosti zadaných úkolů nebo dlouhodobým podáváním vysokých výkonů. Taková žádost vám sice může projít, ale také se může lehce obrátit proti vám.

Příprava je důležitá

Na rozhovor o financích se šéfem je potřeba se připravit a mít jasné argumenty, proč o zvýšení žádáte. Měly by obsahovat kromě zkušeností především vaše přínosy pro firmu a konkrétní kroky, které podle vás přispěly k rozvoji či produktivitě firmy. A to platí jak pro obchodního ředitele, tak i pro účetní nebo svářeče. Zjistěte si průměrné mzdy ve svém oboru (mnohdy se odměňování mění razantně a mzdový výměr, který jste podepisovali před několika lety, už dnes vůbec nemusí odpovídat skutečnosti na trhu práce). Zhodnoťte sebekriticky výsledky své práce a napište si seznam věcí, které se za poslední dobu podařily.

Dobrou příležitostí pro žádost o zvýšení výplaty je roční bilanční pohovor, kdy šéf hodnotí svého podřízeného a hledá cesty pro jeho další rozvoj. Případně si vyberte okamžik, kdy šéf není ve spěchu a má dobrou náladu. Ideální je situace, kdy jste dosáhli nějakého velkého úspěchu. Jestliže si šéf vaší práce váží, cítí, že jste důležitou součástí týmu, a na vaši pracovní pozici by stejně kvalitního zaměstnance jen tak nenašel, máte téměř vyhráno. Jestliže svou práci děláte už spíš mechanicky a zajímavé nápady se ve vaší hlavě nerodí, těžko budete předstírat, že si zasloužíte více peněz.

Argumentujte fakty

Můžete doložit například větší objem práce, nárůst zodpovědnosti, přispění ke zvýšení obratu nebo zisku firmy, váš podíl na školení spolupracovníků a předávání zkušeností.  Dále je možné zmínit získané dodatečné vzdělání, zvýšení kvalifikace (práce na počítači, cizí jazyky), převzetí agendy od jiných kolegů nebo vedení projektů či zapojení se do nich. Nejsilnější argument si nechte nakonec. Na začátku by se mohl jeho efekt snížit. Mluvte sebevědomě a nedávejte najevo nejistotu (drbání na hlavě, sklopený pohled). Musíte působit tak, že si zvýšení peněz zasloužíte.

Pokud jste v poslední době pochybili, ale přesto žádáte o finanční navýšení, při rozhovoru věcně zmiňte, že o své slabosti víte, ale váš přínos považujete za zásadnější. Vyvarujte se zbytečných emocí; má to být konstruktivně vedená diskuse, nikoli hádka a vyčítání všech nepráv, které se vám přihodily. Tím se spíše zesměšníte, než byste dosáhli uspokojivého výsledku. Umění diplomacie je také jeden z rysů kvalitního zaměstnance.

Nemluvte o osobních důvodech

Nepůsobí dobře, když jako argument uvedete vysokou hypotéku, manželku na mateřské a další důvody, které nesouvisí s vaší prací. Neohánějte se odměnou svých kolegů nebo tím, že ostatní dostali přidáno. Neargumentujte tím, že má firma vysoké zisky a že si to může dovolit (můžete však zmínit, jak jste ke zvýšení zisku přispěli). Nikdy neříkejte, že bez zvýšení mzdy nebudete tolik pracovat nebo nevyhrožujte odchodem ke konkurenci. Mohli byste se dočkat odpovědi, kterou nečekáte.

Odmítnutí berte v klidu

Zachovejte klid a nerozčilujte se. Zeptejte se na důvody a také zjistěte, a co můžete pro zvýšení mzdy udělat. Domluvte se na další schůzce, kde téma znovu otevřete a zhodnotíte, zda jste stanovené cíle naplnili (na konci roku, při bilančním pohovoru, po dokončení zakázky atd.).

Vyplatí se požádat o další vzdělávání poskytnuté zaměstnavatelem. Je to investice do vlastního rozvoje a zvýšení své ceny. Řekněte, že máte zájem o více zodpovědnosti a nové pracovní úkoly.

Pokud je však opravdu situace taková, že jste přesvědčeni o nutnosti zvýšení své mzdy a zaměstnavatel jej odmítne bez rozumných důvodů, máte možnost poohlédnout se po jiném zaměstnání. Doba je nyní příznivá. Získáte tím nové zkušenosti a praxi. Můžete se porozhlédnout třeba i v naší nabídce aktuálně otevřených pozic.

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup