Jak si přivydělat, když jste na úřadu práce

Ocitli jste se na úřadu práce a jste evidovaní jako nezaměstnaní? První starostí v tomto případě je, jak vyjít s penězi, respektive kde je vzít. Samozřejmě existuje podpora v nezaměstnanosti, ale tu nedostane automaticky každý. Navíc za nějaký čas skončí. Lze si tedy přivydělat, pokud jste hlášeni na úřadu práce?

Podpora v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, splňujete-li všechny následující podmínky:

  • Jste občan České republiky
  • Jste nezaměstnaný (tedy nemáte ani aktivní živnostenský list)
  • Byli jste zaměstnání alespoň 12 měsíců během posledních 2 let a váš zaměstnavatel odváděl sociální pojištění

Podpůrčí doba (jak dlouho podporu budete dostávat) závisí na vašem věku (do 50 let 5 měsíců, mezi 50 a 55 lety 8 měsíců a nad 55 let až 11 měsíců). Po uplynutí této doby máte nárok už jen na sociální dávku životního minima (3 860 Kč) nebo existenčního minima (2 490 Kč) – záleží na vykazování požadované aktivity stanovené úřadem práce. Výše podpory závisí na způsobu ukončení pracovní smlouvy a výši případného odstupného. Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z předchozího čistého průměrného příjmu (45 – 65 %). Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku podpory v nezaměstnanosti 2020.

Legální přivýdělek při evidenci na úřadu práce

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete si legálně přivydělat. Respektive můžete, ale ztrácíte tím na podporu v nezaměstnanosti nárok. Pokud uznáte, že je tato cesta pro vás výhodnější, nebo vám podpora přiznána nebyla či vám již skončila podpůrčí doba, dejte si pozor na podmínky, za kterých si můžete přivydělat.

Nekolidující zaměstnání

Přivydělat si můžete jen v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tedy na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (pozor, ne na dohodu o provedení práce). Váš příjem nesmí být vyšší než polovina minimální mzdy, tedy ne více než 7 300 Kč měsíčně. Své nekolidující zaměstnání musíte na úřadu práce oznámit. Také vám nesmí bránit v přijetí plnohodnotného zaměstnání či spolupráci s úřadem práce při jeho hledání.

Výhody evidence na úřadu práce

I když nepobíráte podporu a jste hlášeni na úřadu práce, stát za vás platí alespoň zdravotní pojištění a zároveň doba, po kterou jste na úřadu evidováni, se vám započítává do starobního důchodu. A nakonec, i když jste sami aktivní v hledání nového zaměstnání, dostáváte nabídky i od úřadu, tím se vaše šance na úspěch zvyšují.

Veronika Poslušná
ManpowerGroup