Může se stát, že částka vyplácená některým zaměstnancům je nižší než očekávaná mzda za jejich odvedenou práci. Důvod je prostý – splácejí totiž dluhy nebo mají exekuce. Tato situace může postihnout každého z nás, není proto třeba tuto informaci zatajovat nebo se za ni stydět.

Dluhy se mohou nakumulovat rychleji než si člověk stačí uvědomit. Nezaplacená pokuta, nebývale vysoký účet za telefon, příliš vysoká půjčka uhrazená jiným vysokým úvěrem – ani se nenadějete, a můžete se dostat do nesnází. Pokud nezareagujete na výzvy věřitelů a nedohodnete se na splátkovém kalendáři, můžete skončit v exekuci. To znamená, že část vašeho výdělku bude použita na splacení dluhů.

Exekuce a zaměstnání

Jedna z klíčových rad od personalistů zní, aby uchazeči, kteří mají exekuce a hledají novou pracovní příležitost, byli otevření a upřímní ke svému potenciálnímu zaměstnavateli. Skrývání této skutečnosti nemá smysl, neboť informace o exekucích se časem dostane na povrch. Většinou se informace o exekucích nových zaměstnanců dozvídají ve firmě ještě před jejich nástupem do práce, buď prostřednictvím osobního dotazníku nebo referenčního listu od předchozího zaměstnavatele. Exekuce u stávajícího zaměstnance jsou často odhaleny až v případě, že exekutor podá výzvu.

Zaměstnavatel obdrží od exekutora dva dokumenty – žádost o součinnost a exekuční příkaz. V žádosti o součinnosti je zaměstnavatel vyzván k poskytnutí informací, které umožní objektivní stanovení výše srážky ze mzdy. Tato listina obvykle požaduje, aby zaměstnavatel do určené lhůty (obvykle do 10 dnů) informoval exekutora o detailech zaměstnání, výši mzdy, počtu členů domácnosti, uplatňovaných daňových zvýhodnění apod.

V exekučním příkazu exekutor jednoznačně instruuje zaměstnavatele, aby srážel část mzdy zaměstnance a předával ji exekutorovi, a to až do dosažení určeného limitu, kterým je celková částka exekuce. Tento příkaz také obsahuje informace o celkové vymáhané částce. Zaměstnavatel je poté odpovědný za výpočet konkrétní částky, kterou bude srážet, což závisí na výši mzdy, počtu dalších exekucí a naléhavosti pohledávek, například v případě výživného.

Nižší nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka, která musí každý měsíc dlužníkovi zůstat, se pro rok 2024 ustálila na 12 705 korunách – původně byla vyšší o 933 Kč. „Částka může být navýšena o dalších 3 176 korun na každého, a to v případě, že si pracovník uplatňuje vyživované osoby, jako jsou manželka nebo děti. Loni to bylo o 234 korun víc,“ doplňuje hlavní mzdová účetní personální společnosti ManpowerGroup Petra Trnková. A dále vysvětluje výpočet exekuční srážky.

„Z čisté mzdy dlužníka odečteme zmíněné nezabavitelné částky. Pokud je zbytek vyšší než 28 585,50 koruny, což je limit pro letošní rok, je ta převyšující část exekučními srážkami postižena celá. Je-li stejný nebo nižší, částka se vydělí třemi a tyto třetiny se použijí na úhradu pohledávek. První třetina patří vždy dlužníkovi, z druhé se nejprve vyplatí pohledávky výživného a další urgentní. Pokud pracovník takové nemá, druhá třetina mu zůstane. Třetí třetina je určena na splátku neurgentních pohledávek a také urgentních, pokud na to druhá třetina nestačila,“ popisuje účetní a přidává dva příklady: „Když má zaměstnanec čistou mzdu 15 000 korun, manželku a jedno dítě, bude srážka nula. Pokud má čistou mzdu 20 000 korun, manželku a jedno dítě a nemá urgentní pohledávky, bude srážka ze mzdy 314 korun.“

Nicméně, orientační výši srážené částky lze zjistit pomocí exekučních kalkulaček dostupných online. Stačí zadat mzdu, počet vyživovaných osob a přednostní pohledávky. Papírování probíhá mezi zaměstnavatelem a exekutorem. Pokud má zaměstnanec více exekucí nebo více urgentních, musí zaměstnavatel pravidelně reportovat exekutorům. Informace mezi oběma stranami je nutné pravidelně aktualizovat. Zaměstnavatel odešle zablokovanou část mzdy exekutorovi, který ji použije na splácení dluhu. Jakmile je dluh splacen, exekutor zastaví blokování mzdy a ukončí exekuční řízení.

Nefinanční benefity a jak mohou pomoci zaměstnavatelé

Jednou z možností, jak pomoci pracovníkům v obtížné situaci, je poskytování firemních nefinančních benefitů, jako jsou služební telefony, automobily, stravenky nebo občerstvení na pracovišti. Finanční bonusy se zpravidla započítávají do mzdy a přesáhnou-li nezabavitelnou částku, mohou být strženy. Díky nefinančním benefitům mohou osoby v exekuci využít jednu z mála šancí, jak alespoň částečně vylepšit jejich rozpočet. Bez těchto bonusů by se někteří zaměstnanci mohli propadnout do hmotné nouze.

Je však důležité, aby systém benefitů ve firmě byl spravedlivý. Například firma nemůže poskytovat stravenky pouze několika zaměstnancům v exekuci z celkového počtu zaměstnanců ve výrobě. Takové selektivní poskytování by mohlo být vnímáno jako účelové snížení vyplácené mzdy, a tedy potenciálně o krácení věřitele, zároveň i o nerovné zacházení se zaměstnanci podle zákoníku práce.

Co nejrychlejší zbavení se exekuce

Nalézt motivaci k práci bez okamžité odměny ve formě plné mzdy je výzvou. Lidé v exekuci často ztrácejí chuť k pracovnímu úsilí, protože vědí, že další výdělek jim přinese jen další srážky na exekuci. Nicméně, právě motivace je klíčová pro jejich cestu z dluhů. Každý pracovník v dluhu by si měl uvědomit, že čím více vydělá, tím rychleji se zbaví exekuce.

Motivaci však nenajdou jen ve vnějších podnětech, musí ji najít i v sobě. Zaměstnavatel může aktivně podporovat zaměstnance v jejich úsilí tím, že jim vyjádří důvěru a zajistí otevřenou komunikaci. Většina lidí se snaží dobře pracovat a řešit své dluhy. „Pak jsou ale takoví chroničtí dlužníci, známé firmy, kteří mají třeba i 20 exekucí, a těm se ze začarovaného kruhu dostává o dost hůř,“ přidává zkušenost Petra Trnková z ManpowerGroup.

Budoucnost bez dluhů

Aby se podobné situace v budoucnosti neopakovaly, je důležité, aby lidé s exekuční zkušeností vyhledali právní poradenství. To jim pomůže nejen s řešením současných dluhů, ale také s osvětou ohledně správného řízení rodinného rozpočtu, aby se vyvarovali podobným problémům v budoucnosti. Někteří zaměstnavatelé poskytují podporu v této oblasti, například prostřednictvím programů zaměřených na oddlužení, jako je Milostivé léto.

Některé firmy jdou dokonce ještě dále a nabízejí bezúročné půjčky svým zadluženým zaměstnancům, aby mohli uhradit své finanční závazky. Tím se zabrání růstu úroků a nákladů spojených s exekucí. Zaměstnavatel pak může srážet půjčku zaměstnanci ze mzdy na základě dohody, přičemž částka zůstává neměnná v čase.