Jak se připravit na bezpečný návrat do práce

Jednotlivé státy začínají pozvolna uvolňovat omezení a restrikce, plánují návrat do tzv. nového normálu. Do dalších dní se díváme s očekáváním, jak se budou oživovat naše ekonomiky a znovu otevírat pracovní místa. Poučení si můžeme vzít od Jižní Korey nebo Singapuru, států, které byly zasaženy v první vlně. Severské státy, Španělsko, Itálie a další země nyní plánují, jak co nejjednodušeji v nadcházejících týdnech bezpečně převést tisíce zaměstnanců zpět do práce.

Nejlepší světové metody pro návrat do normálu

Jestliže zkoumáme dopady této zdraví ohrožující krize na naše HDP, zpracováváme data a díváme se dopředu, abychom formulovali možné scénáře vývoje a minimalizovali škody na našich ekonomikách a byznysech, je nevyhnutelné, abychom si uvědomili, že tato krize je hlavně o lidech – o tom, jak se lidé chovají v době krize, jak lidé reagují a jaká je jejich odpověď.

Otázkou není, jak rychle, jak brzy nebo jak striktně rozvolňovat opatření. Ptejme se, jak můžeme podpořit naše lidi, aby dodržovali všechna dostupná doporučení a přizpůsobili jim své chování. Jako příklad lze uvést Švédsko, kde zůstaly otevřené restaurace. Jejich obrat ale i tak klesl o 80 % – protože míra dodržování veřejných doporučení je v této zemi neuvěřitelně vysoká. Naší prioritou by nemělo být lidi znepokojovat, ale vytvořit v těchto podmínkách atmosféru, která bude lidi podněcovat k tomu, aby se chovali zodpovědně. Právě to je totiž jeden z nejdůležitějších bodů, které předurčují, v jakém stavu vyjdeme z této krize.

Zaměstnavatelé v tomto procesu sehrávají významnou roli, celosvětově mají na starosti 3,3 miliardy pracujících. Pokud chceme oživit ekonomiku, musíme na základě dat získat důvěru našich zákazníků a zaměstnanců. Silný restart, smart restart, je založen na důvěře lidí. Jako globální společnost se zastoupením ve více než 75 zemích a regionech světa, si dovolíme sumarizovat, co jsme se naučili od zemí, které byly zasaženy jako první a první také krizi překonaly.

Testování, monitorování a technologie jsou klíčové

Tak jako nám technologie prakticky ze dne na den umožnily začít pracovat na dálku, stejně tak nám umožní oživit ekonomiku. Data nám pomáhají na pandemii adekvátně reagovat, monitorování kontaktů nakažených lidí a nové aplikace zabraňují dalšímu šíření nákazy. v Singapuru již používají aplikaci na sledování kontaktů nakažených lidí, která vyžaduje od uživatelů přihlášení a sdílení jejich údajů. Je to důkaz, že mnozí lidé technologiím věří a dávají přednost minimalizaci zdravotních rizik. Aplikace také pomáhají zajistit, aby lidé dodržovali pravidla karantény.

Zásadní je také rozsáhlá dostupnost testování. Ačkoliv je Španělsko jednou z nejvíce postižených zemí v Evropě, částečně uvolnilo pravidla a umožnilo 300 tisícům zaměstnanců, kteří nemohli vykonávat svoji práci na dálku, vrátit se bezpečně zpět do práce, a to díky distribuci více než milionu testovacích souprav a 10 milionů roušek, které jsou k dispozici ve stanicích metra.

Čím si můžeme být naprosto jistí: lidé se nevrátí do svého zaměstnání, pokud to budou vnímat jako riziko pro své zdraví a zdraví svých blízkých.

Komunikace, komunikace, komunikace

Klíčem k restartu zůstává otevřenost a zodpovědnost, a to oboustranná. Ti nejlepší zaměstnavatelé se ptají svých zaměstnanců, co potřebují, co očekávají a co pro ně mohou udělat více. Jiní – jako např. letecké společnosti – se ptají zákazníků, co udělat pro to, aby se cítili dobře a začali zase létat. v Jižní Koreji vláda spustila osvětovou kampaň, jejíž základní myšlenkou je, že testování na národní úrovni je klíčem k omezení šíření viru. Pro dostatečné informování všech občanů zřídili call centrum, zavedli aplikaci na pomoc při sebediagnostice a sledování nakažených, a na veřejnosti se ve velkém používají roušky. Jasná komunikace podložená získanými daty bezpochyby zachránila životy a umožnila lidem pracovat bezpečně a bez obav.

Nemůžeme jednoduše přepnout tlačítko na „zapnuto“

Za současné situace nemůžeme jednoduše přepnout z „vypnuto“ na „zapnuto“. Neexistuje žádné univerzální datum návratu všech lidí do práce. Tam, kde křivka nakažených narůstá, se postupně zavádějí omezení tak, aby chránila zdravé lidi. Zaměstnavatelé pak musí svým lidem poskytnout jasné informace a zdůvodnění zpětného návratu do práce. Shromažďování v práci i mimo ni bude i nadále pod kontrolou. Zaměstnanci, kteří mohou pracovat vzdáleně, pravděpodobně zůstanou doma. Směny budou rozloženy do pracovních hodin tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenostdesinfekce prostor bude probíhat mezi jednotlivými směnami a pracovníci budou mít k dispozici ochranné pomůcky. Bude se pokračovat v měření teploty a testování na virus, aby se zachytily nové možné případy nakažení a zvýšila se tak důvěra zaměstnanců.

Partnerství a spolupráce

Pro oživení ekonomiky budeme potřebovat rozsáhlou spolupráci veřejných a soukromých, mezinárodních i domácích subjektů. Jsme hrdí na to, jsme se spojili s HR leadery různých odvětví a vyzýváme další zaměstnavatele, odborové svazy a nevládní organizace, aby se k nám připojili. Víme, že tento model spolupráce funguje. Mnoho zemí z celého světa začalo díky spolupráci a kolektivnímu úsilí minimalizovat dopady epidemie. V Jižní Koreji se veřejný a soukromý sektor rychle a efektivně spojil. Vzájemně sdílejí údaje s cílem identifikovat nové případy nákazy a eliminovat její šíření. Lidé mají vyšší povědomí o problematice a chovají se zodpovědně.

Vrátíme se do budoucnosti, ne do minulosti

Nastal čas přijmout společnou vizi budoucnosti. Náhlá změna způsobu podnikání bude trvalá. Některé z těchto změn se vlastně blíží tomu, co zaměstnanci po celou dobu chtěli. Lidé volali po větší flexibilitě, po práci na dálku. Bude to vyžadovat důvěru na obou stranách – vyvážit wellbeing, produktivitu a nezávislost. A ti, kteří ze své práce nikdy neodešli – pracovníci v první linii, kteří slouží v nemocnicích, pracují v obchodech s potravinami a v doručovacích službách – musí být oceněni a adekvátně odměněni v dlouhodobém horizontu i po ukončení krize.

Práce je něco, co do značné míry definuje lidskou zkušenost. Když zůstaneme silní, odolní a dobře připravení na podporu našich kolegů, zákazníků a komunit, ve kterých žijeme, budeme se všichni moci společně vrátit do práce – to se však projeví naplno v době tzv. nového normálu. Zaměstnavatelé musí být toho všeho součástí, aby mohli do centra všech priorit postavit své zaměstnance a jejich wellbeing, chránit jejich životy i živobytí. Koneckonců, jsme v tom všichni společně.

Jonas Prising
ManpowerGroup

You can also read this article in English in Jonas Prising’s LinkedIn profile.