Daňové úlevy pro rodiny s dětmi

Dítě je jedna z největších investic, kterou většina z nás za celý život udělá. Průměrně se uvádí, že jedno dítě vás stojí dva miliony. V této situaci přijde vhod každá finanční úleva, kterou stát nabízí. Nejvíce zavedená je tzv. sleva na dani na dítě. Koho se toto daňové zvýhodnění týká, jak jej můžete uplatnit a kolik reálně ušetříte?

Kdo uplatňuje slevu

V první řadě je důležité vědět, že slevu na dani může uplatnit pouze jeden člen domácnosti, která má ve své péči nezaopatřené dítě a sdílí s ní domácnost (dítě do 18 let nebo dítě do 26 let – které buď studuje, nebo nemůže studovat ani vydělávat z důvodu úrazu nebo nemoci). Zároveň ten, kdo slevu uplatňuje, musí mít určitou výši příjmu za rok (hrubá mzda u zaměstnanců; příjem, nikoliv zisk, u podnikatelů), a to šestinásobek minimální mzdy. Pro následující rok, díky nárůstu minimální mzdy, se bude jednat o minimální částku 91 200 Kč. V případě uplatňování měsíční slevy u zaměstnavatele má nárok ten, jehož příjmy dosáhly poloviny měsíční minimální mzdy, tedy alespoň 7 600 Kč. Lze jej uplatnit i při práci na DPP či DPČ (avšak samozřejmě jen u jednoho ze zaměstnavatelů v rámci jednoho měsíce).

Na koho je možné uplatnit slevu

Vyživované dítě může být vlastní, osvojené, v péči nahrazující rodičovskou, manžela/manželky, vnuk/vnučka vlastní nebo manžela/manželky (pokud rodiče mají malé příjmy na to, aby uplatnili slevu), takové, které bylo v pěstounské péči, ale dosáhlo plnoletosti nebo svéprávnosti.

Jak vysoká je sleva na dani

Sleva se uvádí buď měsíčně, nebo ročně – na první dítě je to 1267 Kč, resp. 15 204 Kč. S počtem dětí roste i výše slevy na dani, a tedy na druhé dítě je to nyní částka 1617 Kč (19 404 Kč) a na třetí a každé další dítě pak 2017 Kč (24 204 Kč). Pokud máte postižené dítě (ZTP/P), bude částka dvojnásobná. Dne 27. července 2021 došlo k novele zákona o daních z příjmů, která navyšuje slevu na druhé dítě na částku 1 806 Kč (22 320 Kč), a v případě třetího a dalšího dítěte na 2 320 Kč (27 840 Kč). Tyto zvýšené daňové úlevy pocítí rodiče až zpětně při podání ročního zúčtování daní u zaměstnavatele, anebo při podání daňového přiznání na finančním úřadě.

Co když jsou rodiče rozvedení

U rozvedených rodičů uplatňuje slevu ten, kterému bylo dítě svěřené do péče na základě rozhodnutí soudu. Pokud je dítě ve střídavé péči, pro uplatňování slevy je rozhodující dohoda uzavřená mezi rodiči. V případě, že dítě žije v průběhu kalendářního roku pouze u jednoho z rodičů, náleží sleva na dítě pouze jednomu z nich, i když soud rozhodl o střídavé výchově. Skutečný stav má tedy v tomto případě přednost před rozsudkem. Nikdy ale nesmí dojít k uplatňování slevy na dítě oběma rodiči ve stejném měsíci.

Druhy slev na dítě

Vedle slevy na dítě existuje ještě daňový bonus a také jejich kombinace. Daňový bonus vzniká, když vypočtená daň je nižší než celková sleva na dani. Tato záporná daň je vám vyplacena zaměstnavatelem společně se mzdou, anebo finančním úřadem po podání daňového přiznání za celý rok. Pro tuto finanční úlevu budete potřebovat rodný list dítěte, potvrzení o studiu v případě zletilého dítěte a dále potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, ve kterém uvede uplatňování či neuplatňování daňového zvýhodnění na děti. Podrobnosti k vašemu konkrétnímu případu vám jistě poskytne vaše účetní nebo mzdová účetní vašeho zaměstnavatele, nejedná se o nic složitého a všechny účetní jsou s problematikou seznámeny.

Tereza Novotná
Vedoucí mzdové účtárny, ManpowerGroup

31. srpna 2021