Daňové přiznání 2020: Novinky, náležitosti a lhůty

Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Pokud máte povinnost daňové přiznání podat, nebo je pro vás zkrátka výhodné, neměli byste je nechávat na poslední chvíli. Vyhnete se tak zbytečnému stresu a také frontám na úřadech. Přečtěte si, na co určitě nezapomenout.

Daňové novinky v přiznání 2020

  • Vyšší školkovné. Letos můžete uplatnit školkovné na každé dítě až do výše 12 350 Kč.
  • Vyšší výdajové paušály pro OSVČ. Limit pro uplatnění výdajového paušálu se zvýšil z 1 milionu na 2 miliony.
  • Přísnější podmínky pro daňový bonus. Pokud chcete mít nárok na daňový bonus ze slevy na dítě, musí být vaše příjmy za rok vyšší než šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2020 je limit 80 100 Kč.
  • Vyšší limit pro solidární daň. 7% solidární daň zaplatíte až při překročení ročního příjmu 1 569 552 Kč.

Kdy se vám daňové přiznání vyplatí

Pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání, ale v minulém roce jste některé měsíce nepracovali (byli registrováni na ÚP nebo čerpali mateřskou dovolenou atp.), je pro vás výhodné si přiznání i přesto podat. Ze zákona totiž máte nárok na základní slevu na poplatníka 2070 Kč/měsíc, která se vám propisuje do mzdy. Jestliže jste však některý měsíc nepracovali, slevu jste nečerpali. Daňový úřad vám na základě přiznání nevyčerpanou slevu na dani vrátí.

Náležitosti daňového přiznání

Pro podání daňového přiznání potřebujete pravdivě vyplněný formulář s uvedenými zdanitelnými příjmy za uplynulý rok. Pokud máte příjmy pouze ze závislé činnosti, bude stačit zkrácený (dvoustránkový) formulář.

K daňovému přiznání nezapomeňte doložit všechny náležitosti prokazující vaše nároky na slevy (potvrzení o studiu, o invaliditě atp.) a samozřejmě také potvrzení o zdanitelných příjmech od všech svých loňských zaměstnavatelů.

Kdy musíte podat daňové přiznání

Termín pro letošní rok je středa 1. dubna. Úřady zpravidla tolerují až 5denní zpoždění, nicméně vždy je lepší podat daňové přiznání v řádném termínu. Pokud existují objektivní důvody, proč daňové přiznání v termínu podat nemůžete, je třeba zažádat o odklad termínu. Po vyhodnocení závažnosti důvodů úřad žádosti vyhoví, nebo ji zamítne.

Jestliže jste zpracováním daňového přiznání pověřili daňového poradce, termín se vám posouvá až na 1. července.

Jak můžete daňové přiznání podat

1) Osobně na podatelně místně příslušného daňového úřadu. Doporučujeme vytisknout dvě kopie daňového přiznání a jednu (potvrzenou) si nechat jako důkaz, že jste je podali. Tento způsob je pro vás výhodný, protože úředník při převzetí formuláře odhalí případné zásadní nedostatky a upozorní vás na ně.

2) Poštou. Vytištěné a vlastnoručně podepsané daňové přiznání můžete zaslat doporučeně na adresu místně příslušného daňového úřadu. Výhodou tohoto způsobu je, že se vyhnete dlouhým frontám na finančních úřadech, které mohou být (zejména těsně před lhůtou pro odeslání) i několikahodinové.

3) Elektronicky. Formulář daňového přiznání můžete vyplnit i odeslat elektronicky přes daňový portál – tedy za předpokladu, že používáte elektronický podpis. Pokud jej nevyužíváte, můžete odeslat daňové přiznání bez podpisu a následně dodat (poštou nebo osobně) vlastnoručně podepsané potvrzení, že odeslané přiznání obsahuje správné informace.

4) Datovou schránkou. Pokud ji využíváte, nemusíte řešit podpis. K ověření vaší totožnosti postačí samotná datová schránka.

Pavlína Koňariková
ManpowerGroup