Už nějaký pátek se v našich životech pohybuje umělá inteligence, zejména textoví pomocníci, z nichž nejznámější je suverénně ChatGPT. Ten dokáže odpovídat na naše všetečné otázky, psát celé texty během několika sekund, tvořit kódy pro programátory, generovat nápady na titulky novinových článků, nebo dokonce psát texty písniček či krátkých příběhů.

Avšak sláva, úspěch a efektivita chatbotů nás vrátily k odvěké diskuzi o tom, zda mohou roboti nahradit lidi na jejich pracovních pozicích. Koneckonců, pokud je použití chatbota s umělou inteligencí tak snadné a rychlé, co brání zaměstnavateli, aby se na něj obrátil a ušetřil na lidské síle?

Typy Chatbotů

Kromě ChatGPT existují další generativní umělé inteligence se stejným či podobným zaměřením. Společnost OpenAI přišla s vylepšenou GPT-4, které se snaží konkurovat společnost Anthropic se svým chatbotem Claudem, jež se chlubí možností načíst kompletní texty klasických děl jako je Ílias a Odysea. Dále existují Google BardMicrosoft Bing AI, ale také chatboti zaměřené přímo na určité odvětví jako bezpečnost, marketing, zábavu nebo sociální sítě.

Především si je ale třeba uvědomit, že chatboti vás v práci nemusí vůbec nahradit, ba naopak, můžou se stát dobrým pomocníkem. Se správným porozuměním a zacházením s generativní umělou inteligencí si ve své práci můžete některé úkoly ulehčit, zejména pak ty, ve kterých jde o opakující se nebo šablonovitou práci.

Copywriter

Hlavním případem využití ChatGPT, který upoutává pozornost, je jeho prozaický výstup. Uživatelé si mohou vyžádat kopii na základě určitého tématu nebo vyprávění určitého příběhu a během několika sekund mohou obdržet poměrně kvalitní text. Chatbota můžete požádat o napsání prohlášení nebo třeba obsahu pro webovou stránku, zejména pokud bude text bez autorství.

GPT-4 dokáže zpracovat i více než 25 000 slov textu. Bude však zapotřebí lidský vstup, který obsah zkontroluje, zda neobsahuje faktické chyby a zda je relevantní. Ačkoliv uživatelé mohou požadovat, aby byl text napsán určitým stylem, vyvstávají otázky konzistence tonality značky, respektive tónu komunikace. Copywriteři také vědí, že opakování stejných slov v rychlém sledu za sebou je nepřípustné, pokud se tak neděje pro efekt – což ChatGPT nepochopí. V tomto smyslu je generativní umělá inteligence pouze perem, nikoliv pisatelem.

Marketingový manažer

Generativní umělá inteligence nemusí být nutně kreativní, ale může dělat dojem někoho kreativního. Pokud potřebujete napsat krátkou upoutávku nebo popis události, který bude obsahovat klíčové informace, ChatGPT vám může pomoci.

Marketingový manažer může chatbota požádat o triviální radu ohledně marketingové strategie pro firmy a chatbot mu vypíše několik bodů, které jsou pro danou strategii důležité – analýza cílového trhu, stanovení cílů, vytvoření jedinečné nabídky, vývoj marketingového mixu, digitální marketing, apod. Každý vyjmenovaný bod pak můžete zadat do chatbota znovu, a ten vám opět rozebere do detailu jeho klíčové prvky a vy si pak můžete vybrat to, co je pro vás v ten moment nejpřínosnější. V tomto případě jsme zvolili marketingový mix a v ChatGPT nám vyjelo, že se jedná o soubor nástrojů, které firma kombinuje a optimalizuje za účelem dosažení marketingových cílů. Spolu s tím nám ChatGPT představil čtyři klíčové prvky marketingového mixu, známé také jako 4P.

Právník

Jedna z nejváženějších právních firem ve Velké Británii Allen & Overy implementovala chatbota Harveyho, založeného na technologii GPT, který pomáhá při přípravě smluv. Společnost zdůraznila, že jej nezavádí proto, aby nahradil lidi, ale spíše proto, aby jim ušetřil čas a umožnil jim soustředit se na důležitější a sofistikovanější úkoly. Se správnými parametry a pokyny není důvod, proč by totéž nemohl dělat při psaní dokumentů, zejména ve větším objemu. Jen nezapomeňte následnou důkladnou kontrolu.

I v nynějším modelu ChatGPT můžete požádat například o napsání právní smlouvy. Podstatné je, že vás chatbot nejprve upozorní, že není právník, a tudíž nemůže poskytovat právní rady a pokud potřebujete právní smlouvu, je nejlepší konzultace s odborníkem v oblasti práva. Co však může udělat a udělá je to, že vám poskytne vzor smlouvy, kterou můžete použít jako výchozí bod. Pak už záleží pouze na vás, jak danou smlouvu přizpůsobíte svým potřebám nebo dle rad právníka.

Vývojář softwaru

Vývojáři mohou ChatGPT využívat k psaní řádků kódu, přičemž OpenAI údajně získává programátory pro vylepšení svých schopností. I když mezi zkušenými programátory mohou panovat obavy, že by to mohlo vést k tomu, že nekvalifikovaní pracovníci budou zadávat kód pomocí jednoduchých příkazů, tento přístup jednoduše nebude tak efektivní jako vyškolený odborník na kódování. Ukázalo se však, že je užitečný při opravě případných chyb. Vzhledem k jeho účinnosti při identifikaci zdroje případných chyb by ChatGPT mohl ušetřit čas při řešení problémů.

Ohledně samotného programování však ChatGPT je schopen pomoci, pokud mu zadáte, v jakém programovacím jazyce chcete kód napsat, a nějaká další specifika příkazu. Pokud máte zájem například o vyskakovací (pop-up) okno na webové stránce, lze toho dosáhnout pomocí HTML, CSS a JavaScript, k čemuž vám následně chatbot vypíše jednoduchý příkaz k provedení.

Výzkumník

ChatGPT nabídne informace v pravděpodobně stručnější a stravitelnější formě než Google nebo jiné vyhledávače, protože způsob, jakým používá jazyk, usnadňuje pochopení. Poskytne také přímou odpověď na daný dotaz – už žádné procházení irelevantních odkazů, aby člověk našel to, co hledá a potřebuje. Jako nevýhoda můžou působit možné chyby ve výsledcích vyhledávání generativní umělé inteligence, která zároveň nebude schopná uvést zdroj svých informací.

Musí se však s chatbotem pracovat správně. Pokud má výzkumník zvolené téma, kterému se chce věnovat a má na chatbota specifické a určité otázky, nebude problém. ChatGPT je schopný vysvětlit každý pojem a problematiku, ať už se jedná o přírodní jevy, vědu, technologie nebo medicínu. Nemá však přístup k internetu nebo možnost sledovat aktuální události, tudíž pokud bude výzkumník potřebovat něco zjistit ze současného dění v regionu nebo ze světa, bude se muset obrátit na zpravodajské weby či noviny, jelikož toto není doména ChatGPT.

ChatGPT jako pomocník nikoli lidská náhrada

ChatGPT a další generativní umělé inteligence se ukazují jako neocenitelní pomocníci napříč různými kancelářskými profesemi. Od copywriterů, marketingových manažerů a právníků, až po vývojáře softwaru, výzkumníky a studenty – všichni mohou využít schopnosti těchto nástrojů k zefektivnění své práce, urychlení rutinních úkolů a získání rychlých odpovědí na specifické otázky. Je však klíčové pamatovat na to, že umělá inteligence by měla být vnímána jako pomocník, nikoli jako náhrada lidského faktoru.

Lidský dohled, kreativita a odborné znalosti zůstávají nezbytné k zajištění přesnosti, konzistence a kvality výsledků. Přístupem k umělé inteligenci jako k podpoře, nikoli k substituci, můžeme využít její potenciál naplno a zároveň udržet vysokou úroveň profesionálních standardů.