Vzestup umělé inteligence přináší nové možnosti, ale v mnohých také vzbuzuje obavy o budoucí uplatnění se na pracovním trhu. Podobné pocity však doprovázely minulé technologické revoluce, jako byl nástup internetu. Skutečnost je o mnoho komplexnější, než některé panické reakce naznačují. Ano, určité profese se mohou změnit či zaniknout, ale stejně tak vzniknou nové příležitosti a role.

Lidstvo vs AI?

Pravděpodobně lze očekávat, že umělá inteligence bude především automatizovat specifické úkoly a dovednosti v rámci existujících pracovních rolí, namísto úplné eliminace celých profesí. Tím se otevírá prostor pro spolupráci mezi lidmi a stroji. Tuto pomocnou sílu bychom měli využít ve svůj prospěch. Zaměstnanci by se mohli zbavit monotónních úkolů a namísto toho zaměřit svou energii a schopnosti na kreativní a naplňující činnosti.

„Nejedná se o souboj lidstvo versus stroje jako v Terminátorovi,“ říká s mírnou nadsázkou ředitel pro inovace společnosti ManpowerGroup Tomas Chamorro-Premuzic. Místo toho jde o to, abychom se tyto nástroje naučili využít k rozšíření a vylepšení našich jedinečných lidských dovedností a vést život více zaměřený na člověka.

Které profese mohou být ovlivněny

Existují věci, s nimiž si umělá inteligence zatím poradit neumí. Obecně se jedná o ty specificky lidské – tedy emoční inteligenci, určitý druh kreativního myšlení, komplexní rozhodování, či budování mezilidských vztahů. AI však skutečně může v krátkodobém horizontu některé pracovní pozice ovlivnit. Často se jedná o role, které zahrnují rutinní, opakující se úkoly, které lze snadno automatizovat pomocí strojů. Mezi potenciálně ohrožená zaměstnání patří např. pracovníci ve výrobě, administrativní pracovníci, telemarketingoví pracovníci, pokladní, řidiči a kurýři, bankovní úředníci aj.

Nutno dodat, že změny budou probíhat postupně, nikoliv ze dne na den. Není tedy třeba ztrácet hlavu. V delším časovém horizontu AI pracovních pozic mnohem více vytvoří, což potvrdilo již mnoho nezávislých expertů a analytiků.

Co dělat, pokud pracujete v ohrožených profesích

V případě, že působíte v odvětvích, která by mohla být touto změnou ovlivněna, měli byste být připraveni adaptovat se na změny. To znamená získat nové dovednosti s novými nástroji a být otevřený novým postupům a technologiím.

Umělá inteligence (AI) by měla sloužit jako společník spíše než jako subjekt absolutní kontroly. Jejím úkolem by mělo být usnadnění mnoha úkolů, čímž by efektivitu práce zvýšila. Lidský faktor by však zůstal nezbytný. Je důležité, aby člověk stále dohlížel na činnosti AI, aby bylo zajištěno správné fungování s ohledem na stanovené cíle a účely práce.

Které nové profese vzniknou

Obecně se jedná o profese, které budou přímo pracovat s umělou inteligencí a kontrolovat ji. Vzroste zájem o vývojáře a programátory AI, odborníky na kyberbezpečnost, pracovníky, kteří budou zahrnuti do projektů nástupu AI do firem, včetně lektorů a konzultantů a mnoho dalších.

Vědeckých studií a domněnek je opravdu spousta, ale zatím se nám stále vyjevuje pouze malá část toho, kam přesně se budoucnost bude ubírat. Jaký přesný vliv bude mít umělá inteligence na různé profese a jak přesně s ní budeme nakonec spolupracovat, to zatím zůstává trochu záhadou. Důležité je být připraven učit se novým způsobům a přístupům, a nezabřednout ve starých zvyklostech. Když zůstaneme flexibilní a otevření, můžeme snáze reagovat na to, co budoucnost přinese.