Nástup do práce po mateřské a rodičovské dovolené

Příchod dítěte vnáší do života mnoho nového, ale nové věci vás čekají i po skončení mateřské a rodičovské dovolené. Přece jen nějakou dobu trvalo období, kdy jste byli mimo pracovní proces. S jakými úskalími se mohou rodiče setkat, jaká mají práva, která ulehčení mohou využít a jak se mohou připravit, aby návrat do zaměstnání proběhl co nejlépe?

Co můžete udělat během mateřské a rodičovské dovolené

Návrat do zaměstnání vám velmi ulehčí, pokud budete po dobu mateřské i rodičovské dovolené v kontaktu se svým zaměstnavatelem a oborem. Můžete se domluvit i na minimálním úvazku, ať už jej budete vykonávat v místě zaměstnání, nebo formou home office. Zkuste se ve volných chvílích vzdělávat v novinkách oboru, i když to tak ze začátku nevypadá, čas pro sebe si najdete a uvidíte, že vám práce na sobě a svých schopnostech dodá energii a lepší náladu, navíc vám ubude strachu z budoucna. Postupně si nabírejte více práce, ulehčí to nejen zaměstnavateli, ale i vám při nástupu zpět.

Návrat po mateřské dovolené

Do práce je možné se vrátit již po mateřské dovolené (u otců po rodičovské ve stejně dlouhé době, jako je mateřská dovolená), i když častější je návrat alespoň po nějaké době rodičovské dovolené, která na mateřskou navazuje. V prvním případě máte nárok na svou pozici, pokud byla například zrušena, zaměstnavatel vám musí nabídnout jinou, co nejvíce podobnou, a to při nezměněné smlouvě, pracovním úvazku a výši platu.

Návrat po rodičovské dovolené

Pokud se vracíte do práce po rodičovské dovolené (nejpozději ve 3 letech věku dítěte, později lze jen po domluvě se zaměstnavatelem; dříve, než jste oznámili, je opět na dohodě), již vám nemusí být držena vaše pracovní pozice, ale můžete být přeřazeni na jinou, dle pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel nemá podobnou pozici k dispozici, může navrhnout dohodu o změně pracovního poměru, záleží pak na vás, zda ji přijmete, či nikoliv. Pokud k dohodě nedojde, a zaměstnavatel vám tudíž nenabídne odpovídající pozici, máte nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Pokud ale zaměstnavatel nemá pracovní místo z organizačních důvodů (stěhování místa působení, zrušení zaměstnavatele, redukce stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce apod.), může s vámi pracovní poměr rozvázat. V takovém případě budete mít nárok na odstupné ve výši podle délky trvání Vašeho pracovního poměru.

Tipy na závěr

  • Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo i těhotná žena, je v tzv. ochranné lhůtě a ze zákona nemůže dostat výpověď. To je možné jen ve výjimečných případech (např. při zrušení zaměstnavatele).
  • Během prvního roku dítěte má pracující matka nárok na dvě půlhodinové přestávky za směnu kvůli kojení, další tři měsíce na jednu přestávku za směnu.
  • Pokud je vašemu dítěti méně než 1 rok, nesmíte mít nařízenou práci přes čas.
  • Pokud jste těhotná nebo pečujete o dítě do věku 8 let, smíte být vyslána na pracovní cestu mimo své bydliště jen se svým souhlasem.
  • Jestliže máte dítě, které je mladší než 15 let, máte nárok na zkrácený úvazek, či jiné úpravy pracovní doby, zaměstnavatel vám musí vyhovět, když o to požádáte. Jedinou překážkou mohou být provozní důvody.
  • V zákoníku práce je stanoveno, že je povinností zaměstnavatele upravit či zohlednit během zařazování do směn možnosti zaměstnanců, kteří pečují o dítě, bez toho, aniž by o to pracovník požádal.

Ljuba Kovačević
ManpowerGroup