Proč pracovat ve Škoda Auto?

Společnost věnuje mimořádnou pozornost svým zaměstnancům, a to jak v otázkách bezpečnosti práce a péče o zdraví, tak i v otázkách jejich kvalifikačního rozvoje a mimopracovních potřeb. Aktivity jsou zaměřeny také na podporu rovných příležitostí, problematiku stárnutí populace a národnostní složení zaměstnanců. Škoda Auto rovněž provozuje chráněná pracoviště, kde nacházejí stálé či přechodné uplatnění občané se sníženou pracovní schopností. Dlouhodobě převyšuje standardy v oblasti vzdělávání, zejména provozováním vlastního středního odborného učiliště a v České republice ojedinělé firemní vysoké školy.

Své sponzorské aktivity realizuje na místní a regionální úrovni, tedy tam, kde přímo působí. V rámci spolupráce s významnými nadacemi a charitativními organizacemi podporuje řadu sociálních, kulturních a humanitárních projektů. V rámci aktivit při podpoře sportu neopomíjí ani handicapované spoluobčany.

V posledních letech v rámci ČR zaujímá přední pozice v žebříčku ankety Czech Top 100 v kategoriích Nejvýznamnější firma a Nejobdivovanější firma.

Mladá Boleslav a automobilka spolu vyrůstají více než 100 let. Škoda Auto tvoří nedílnou součást města, přičemž svou rozlohou zaujímá asi 1/3 její plochy. Při nahlédnutí do historie je důležité zmínit prvopočátky, kdy v r. 1895 Václav Laurin a Václav Klement zahájili výrobu kol značky Slavia. Za několik let byla firmou Laurin & Klement zahájena výroba motocyklů a již od roku 1905 prvních automobilů. Celý tento proces a mnoho dalšího můžete spatřit ve Škoda Auto Muzeu. Vývoj šel neustále kupředu a dnes Škoda Auto patří k nejvýznamnějším ekonomickým uskupením ČR a zároveň k nejstarším automobilovým značkám na světě. Akcionářem společnosti je od 18. července 2007 společnost Volkswagen International Finance N. V. se sídlem v Amsterdamu.

Další dva výrobní závody vznikly v tehdejším Československu před druhou světovou válkou, v Kvasinách a Vrchlabí. Automobilka rozšířila výrobu i v rozvíjejících se zemích, např. v Rusku, Číně a Indii. Nové vozy Škoda Citigo se vyrábí v závodě Volkswagen v Bratislavě.

1895

Rok založení Škoda Auto

1

Milión vyrobených vozů ročně

26

Tisíc zaměstnanců

338

Miliard korun tržeb

15%

Roční růst prodejů ve střední Evropě

6.5%

Roční nárůst zisku

Podívejte se do Škodovky