´

Work-life balance: Budoucností je flexibilita

Work-life ballance: Budoucností je flexibilita
Zákoník práce upravuje podmínky vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a oba je chrání. Někdy se však i přesto stává, že si zaměstnanec nechá až příliš zasahovat do soukromého života; to může být způsobeno strachem o práci, nedostatkem síly se vzepřít nebo i klasickým workoholismem.

 

Odpočinek i osobní život je důležitý

Nejedná se pouze o nařizování přesčasů, ale např. i pracovní přetěžování zaměstnanců. Uvědomělý pracovník se snaží splnit všechny zadané úkoly v termínu a ty, které nestihl, dohání ve chvílích určených k odpočinku a osobnímu volnu – večer po práci, o víkendech či dokonce o dovolené. Někteří šéfové bombardují své podřízené e-maily či telefonáty právě v těchto chvílích a jsou nepříjemní, když hned nedostanou odpověď nebo podřízeného nezastihnou na telefonu. Oblíbené je i zadávání úkolů v pátek večer a následné vyžadování výsledků hned v pondělí ráno. Mnoho lidí se z tohoto kolotoče nedokáže dostat ven.

Nová generace na trhu práce

S nástupem nové generace pracovníků odpor k těmto věcem roste. Mileniálové (neboli generace Y) přináší nové zvyky a zcela jiný pohled na kariéru. Povyšování a manažerské pozice pro ně nejsou zásadním cílem; kladou důraz právě na možnost skloubení soukromého a pracovního života.

Tyto požadavky znamenají pro manažery náročnější řízení práce a výkonu, ale vyjde-li zaměstnavatel nové generaci vstříc, získá tím loajální flexibilní zaměstnance, kteří se chtějí dál rozvíjet, pracovat na sobě a získávat nové zkušenosti. Přesně takové lidi dnešní firmy potřebují.

Preference mileniálů

Generace mileniálů klade důraz na dlouhodobý efekt – jak v práci, tak i v soukromém životě, v otázce vzdělání nebo třeba i investic – a také na efektivitu využití času i prostředků. Podle průzkumu ManpowerGroup se připravují na to, že jejich kariéra bude ultramaratonským během (do důchodů půjdou déle než v 64 letech), a předpokládají, že si cestou budou vybírat delší oddechové časy. 84 % mileniálů plánuje pracovní pauzu čistě pro odpočinek na déle než 4 týdny.

Při výběru zaměstnavatele a druhu práce sledují mileniálové tři priority: peníze, jistotu a volný čas. Chtějí být adekvátně odměňováni za své úsilí, mít v zaměstnání jistotu (kterou chápou odlišně než předchozí generace), a přitom mít určitou volnost, aby se mohli jednou za čas zastavit a dobít baterie. Kromě toho chtějí také pracovat se skvělými lidmi, dobu strávenou v práci si užívat a mít možnost neustále se učit nové věci.

Mileniálové vítají možnost využívat alternativní způsoby práce. Přestože dnes téměř tři čtvrtiny mileniálů pracují na plný úvazek, více než polovina říká, že je otevřena novinkám budoucnosti, které můžou zahrnovat práci na volné noze, krátkodobá angažmá nebo i několik zaměstnání zároveň. 34 % mileniálů uvažuje o vlastním podnikání.

Flexibilita a individuální přístup

Neustále roste poptávka po částečných úvazcích a flexibilních formách práce zahrnujících i home office. České firmy s tím však mají dodnes problém. Přístup zdejších manažerů je velmi konzervativní a drží se zažitých schémat: v kanceláři se sedí od tolika do tolika a vymýšlet individuální řešení pro lidi, kteří potřebují pracovat jiným způsobem, se jim nechce.

Samozřejmě, že je tento inovativní model náročnější na řízení. Neorganizovaný manažer, který každou chvíli na něco zapomene, potřebuje mít kolem sebe neustále tým, který bude schopný šéfovy „deadliny“ zachránit. Rezervovaný přístup k home office je také otázkou důvěry k podřízenému a hlavně schopnosti manažera zadávat správně úkoly, termíny a cíle a zároveň je umět vyhodnocovat. Mnoho šéfů nesnese pocit, že nemá podřízeného na očích a neví, jestli skutečně pracuje.

Situace se však pravděpodobně brzy změní. Od loňského roku se na trhu práce prudce zvyšuje nedostatek lidí s potřebným profilem. Firmy se musí více snažit a začít hledat způsoby, jak zapojit do práce i rezervy, které na pracovním trhu jsou; jedná se kupříkladu o maminky na rodičovské dovolené nebo s malými dětmi, lidi se ZTP, lidi v předdůchodovém věku atd. – tedy potenciální zaměstnance, kteří potřebují individuální přístup nebo zkrácené úvazky. V současné době však tento přístup nabízí jen málo firem.

 

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup