´

Výpověď z pracovního poměru: možnosti a lhůty

Výpověď z pracovního poměru: možnosti a lhůty

Každý konec je zároveň i nový začátek. Pokud jste se rozhodli odejít ze současného zaměstnání, máme pro vás přehled možností, jak pracovní poměr ukončit čestně a bezpečně. Jestliže odcházíte, protože pro vás už současný zaměstnavatel nemá místo, přečtěte si, na co si v takovém případě dát pozor.

 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době může být pracovní poměr zrušen zaměstnavatelem i zaměstnancem. V podstatě můžete odejít (nebo být propuštěni) tzv. ze dne na den. I toto pravidlo však má své výjimky. Pokud zaměstnanec ve zkušební době onemocní, prvních 14 dní pracovní neschopnosti nemůže dostat výpověď.

Zkušební doba se standardně uzavírá na dobu maximálně 3 měsíců (u vedoucích pracovníků to může být až 6 měsíců), může však být i kratší nebo vůbec žádná. Zkušební lhůta musí být sjednaná písemně a podepsána oběma stranami nejpozději v den nástupu do práce.

Během zkušební doby mohou obě strany podat výpověď bez udání důvodu; důležité však je, aby byla písemná.

Výpověď ze strany zaměstnance

Pokud se rozhodnete v zaměstnání skončit po zkušební době, musíte počítat se zákonnou výpovědní lhůtou. Tvrzení, že trvá 2 měsíce, je poněkud zavádějící, protože výpovědní lhůta začíná běžet až od začátku nového měsíce bezprostředně následujícího po podání výpovědi.

V praxi to znamená, že pokud podáte výpověď 2. ledna, začne vám výpovědní doba běžet až od 1. února, což je stejné, jako kdybyste výpověď podali 31. ledna. V obou případech pracovní poměr skončí 31. března. Je tedy vhodné podat výpověď ve správný čas.

Výpověď je jednostranným jednáním a nemusí být podepsána od zaměstnavatele. Jediným požadavkem je, aby mu byla prokazatelně doručena. To však někdy může být poněkud ošemetné; vždy je lepší mít v ruce kopii výpovědi a nechat si ji potvrdit k uvedenému datu razítkem a podpisem. Vyhnete se tak možným komplikacím.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, proto musí být důvod na výpovědi jasně uveden. Zaměstnanec má v takovém případě nárok na:

  • vyplacení odstupného v závislosti na délce a důvodu ukončení pracovního poměru
  • poskytnutí půldne volna týdně pro účely vyhledání nového zaměstnání
  • podporu v nezaměstnanosti

Někteří zaměstnavatelé se pokouší ze svých povinností vyvléknout kličkou, která se nazývá „výpověď dohodou“. Pokud s takovou dohodou nesouhlasíte, nikdy ji nepodepisujte. Přišli byste tím o výše uvedené výhody, které vám v případě obdržení výpovědi právem náleží.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Oproti výpovědi není dohoda o ukončení pracovního poměru jednostranným aktem. Aby nabyla platnost, musí s ní souhlasit obě smluvní strany. Je výhodná v případě, že potřebujete odejít ze zaměstnání před uplynutím výpovědní lhůty – pokud s tím souhlasí i zaměstnavatel. Je však nutné mít na paměti, že dohoda není výpověď a jejím uzavřením můžete přijít o mnohé výhody.

 

Při podávání výpovědi či podepisování dohody věnujte plnou pozornost i detailům. Mnohdy se totiž stane, že se kvůli chvilce nepozornosti člověk napálí – a pak už je na nápravu pozdě. Pokud si nejste jisti, nechte si poradit. Vždy je lepší se zeptat než později litovat.

 

Pavlína Průšová
ManpowerGroup