´

Výběr školy: Jak se připravit na zaměstnání budoucnosti

Svět se mění a to, co platilo před pár lety, dnes již neplatí. Ale jedno zůstává, jen se mění okolnosti.K tomu, aby si člověk zajistil svou budoucnost, si musí vybrat vhodnou školu. A jak ji vybrat dnes, ve skoro revoluční době, kdy nastupují nové technologie spojené s Průmyslem 4.0, se pokusíme odpovědět na následujících řádkách.

Mluví se o další průmyslové revoluci, kterou způsobil nástup digitalizace a robotizace. 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat děti, které jsou teď na základní škole, dosud ani neexistuje. Až 45 % každodenních pracovních činností, za které jsou dnes lidé placeni, by mohlo být automatizováno s aktuálně dostupnými technologiemi. Jak se tedy připravit na budoucnost v tomto světě?

V první řadě je dobré si ujasnit, po jakých zaměstnancích je vzrůstající poptávka. Na trhu je dlouhodobě především nedostatek lidí s technickým vzděláním na všech úrovních. V žebříčku top 10 nejhůře obsaditelných pozic v ČR jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specialisté a lékaři, tak i certifikovaní specialisté, jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo účetní. Současně se přestává klást důraz na ukončené vysokoškolské vzdělání, ale do popředí se dostávají specifická zaměření a certifikáty, a také neustálý rozvoj dovedností a získávání znalostí v oboru. Z tohoto pohledu tedy bodují střední odborné školy a jejich absolventi, hlavně ti, kteří se úzce specializují a chtějí na sobě i nadále pracovat a vyhledávají nejrůznější kurzy a další doplňkové vzdělání.

Dalším důležitým krokem je, aby se změnil současný přístup ke kariéře. Nejen technologické vzdělání je vhodné doplnit dovednostmi v oblasti IT a samozřejmě znalostí cizích jazyků. Každý ví, že jen hodiny ve škole nestačí. Pro rozvoj jazykových dovedností zábavnou formou je dobré sledovat nedabované filmy či seriály v daném jazyce nebo si dát po škole rok v cizí zemi, např. jako au-pair.

Aktivní přístup ke své kariéře je vhodný právě již při studiu. Mnoha lidem se vyplatilo investovat svůj čas například do studijních stáží v zahraničí v rámci Erasmu. Výběr školy je možné učinit i podle významného zaměstnavatele v regionu a zda je možné k nim jít v rámci studia na brigádu či pracovní stáž. To jsou již pootevřené dveře k budoucímu nástupu na pevnou pozici, což je výhodné pro obě strany a velcí zaměstnavatelé z toho důvodu mají vlastní střední nebo dokonce i vysoké školy.

V neposlední řadě bude ode všech vyžadováno, aby se nadále učili novým věcem, především v technologické oblasti, tedy aby tzv. udrželi krok s dobou. S tím souvisejí i změny v celém systému vzdělávání. Školy se budou muset více zaměřit na rozvoj samostatného a kritického myšlení, a připravit budoucí zaměstnance i co se týče tzv. měkkých dovedností (komunikační dovednosti, schopnost komplexního řešení problémů a kritické myšlení, kreativita, emoční inteligence, schopnost práce v týmu a koordinace s ostatními nebo vyjednávací a prezentační schopnosti). Současně s tím se bude měnit i postoj firem, které budou více spolupracovat se školami a hledat své lidi již v průběhu jejich studia. Studenti by zase měli aktivně vyhledávat tento druh spolupráce a zároveň již v době na škole pozorovat, které pozice by jim byly blízké. To se odvíjí od činností spojené se školou, nebo i mimoškolních koníčků. Některé vlohy se dobře ukážou například při organizaci maturitního plesu, vydávání školního časopisu, ale i zájmem o různé druhy umění či práci se sociálními sítěmi. Zároveň si tak student ujasní, v čem je dobrý, co má navíc oproti svým vrstevníkům. Pokud se bude připravovat na své budoucí zaměstnání s nadšením a dá do toho energii, bude úspěšný.

 

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup