´

Uchazeč o práci může být zároveň i váš zákazník

Uchazeč o práci může být zároveň i váš zákazník

ManpowerGroup zveřejnila další část ze série průzkumů ManpowerGroup Candidate Preferences 2018. Tentokrát jsme se zeptali téměř 18 000 kandidátů, kteří mají stávající zaměstnání, ale hledají zaměstnání jiné, ve věku 18-65 let napříč 24 různými trhy práce po celém světě. Kandidáti nám sdělili, co jim nejvíce vadí během procesu hledání zaměstnání. Zkoumali jsme odpovědi na otázky:


  • Jaký je dopad špatné zkušenosti uchazeče o zaměstnání na jeho nákupní chování?
  • Co konkrétně uchazečům během náborového procesu vadí a jaký to má dopad na značku firmy?

Negativní zkušenost uchazeče o práci ovlivňuje prodej

Více než polovina kandidátů (54 % celosvětově a 51 % v ČR) říká, že je negativní zkušenost z výběrového řízení do budoucna odradí od koupě produktu nebo využití služby dané firmy. To přesahuje rámec maloobchodních vztahů a zahrnuje širokou škálu potenciálních produktů a služeb.

Horší než odmítnutí: žádná odpověď

Zatímco zaměstnavatelé mají tendenci bagatelizovat negativní dopad špatné zkušenosti uchazečů na tržby jako přechodnou zahořklost odmítnutého člověka, výzkum mluví jinak. Odmítnutí po pohovoru je až sedmé v seznamu zkušeností kandidátů s negativním dopadem na nákupní chování. Každý okamžik interakce s kandidátem může pozitivně nebo negativně ovlivnit brand.

Na prvním místě v ČR je nulová reakce na zaslaný životopis, která odradí od nákupu 62 % uchazečů o zaměstnání. 61 % hodnotí negativně průběh pohovoru a 60 % si stěžuje na chybějící zpětnou vazbu po pohovoru. 54 % uchazečů vadí neúplné nebo nedostatečné informace v popisu pozice nebo nabízené mzdě.

Budování vztahu

Během tříleté série výzkumů Global Candidate Preferences se jasně ukázalo, jak důležitá je pro kandidáty vzájemná důvěra zaměstnavatele a zaměstnance. Letošní výsledky potvrzují, že důvěra není pro kandidáty příjemným doplňkem značky zaměstnavatele, ale spíše její nepostradatelnou součástí. 48 % českých kandidátů říká, že nejhorší vliv na jejich nákupní chování mají rozpory mezi tím, co zaměstnavatel slibuje během náboru, a realitou.

Dominový efekt

Negativní účinky špatné zkušenosti při náboru se šíří jako padající domino. Kandidát se špatnou zkušeností o ní totiž řekne ostatním, což ovlivní nejen jejich názor na danou společnost, ale také zájem o produkty či služby této společnosti. 71 % českých kandidátů by o špatné zkušenosti řeklo ostatním. 51 % kandidátů je přesvědčeno, že negativní zkušenost kamaráda by je odradila od koupě produktu nebo využití služby.

Vybírat práci jako v e-shopu

Uchazeči o práci již neposuzují průběh náborového procesu podle toho, jak se to dělalo tradičně, ale spíše podle uživatelské a zákaznické zkušenosti při nákupu na e-shopech. Požadují individuální přístup, jednoduchý a rychlý proces. Polovina všech globálních kandidátů očekává, že proces hledání nové práce bude stejně jednoduchý jako nakupování produktů a služeb online. Od průměru se nejvýrazněji odlišuje Malajsie (68 %) a Česká republika (29 %).

 

Zkušenosti z náborového procesu jsou důležitým faktorem při utváření vnímání značky a dochází k tomu, že se značka zaměstnavatele prolíná se spotřebitelskou značkou. Zaměstnavatelé by měli pečlivě analyzovat svoji pozici a odpovídajícím způsobem investovat do zlepšení zkušenosti uchazečů o práci.

 

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup