´

Stane se v důsledku 4. průmyslové revoluce trh práce světem mužů?

Světové ekonomické fórum v Davosu hostí každoročně v lednu lídry světové politiky a ekonomiky. Mezi diskutovanými tématy na této akci je také rovnost mužů a žen, a v této souvislosti vydává Světové ekonomické fórum pravidelně průzkum “The Global Gender Gap Report‘‘, ve kterém porovnává 144 světových zemí včetně ČR z hlediska schopnosti využít ženský potenciál v oblastech rovnosti pracovních příležitostí a výdělků, politiky, vzdělání a zdraví.

Česko si v tomto žebříčku vede dlouhodobě spíše podprůměrně, nicméně letošní výsledky přinášejí změnu k lepšímu. V celkovém hodnocení bylo v loňských výsledcích na 81. místě a letos Českou republiku nalezneme na 77. místě hodnocení. Nejlepší situace je v ČR v oblasti vzdělání, kde je postavení českých žen naprosto rovné a ČR je v této oblasti mezi prvními. Naopak nejhůře jsme na tom v rovnosti výdělků, a také v politice, kde jí náleží 110., respektive 85. místo.

„Nerovné postavení žen na trhu práce je velký problém, který je v našich zemích způsoben kulturně a historicky. Největší brzdou rovnocenné kariéry žen a mužů je přístup k výchově a péči o dítě. O děti pečují výhradně ženy, které zůstávají v ČR velmi dlouho na mateřské dovolené. Během této rodičovské dovolené není příliš zvykem zůstávat v kontaktu se zaměstnavatelem a toto funguje oboustranně. Firmy nedokáží dát čerstvým rodičům možnost vykonávat částečně práci, ale zároveň ani mezi matkami je zájem o zachování kontaktu s firmou běžný především na kvalifikovaných a manažerských postech. Není ale dobré toto hodnotit za každou cenu negativně a začít hned bojovat o zkrácení rodičovské dovolené s cílem zvýšit zapojení žen do trhu práce. Je to otázkou kultury a hodnot. Dát dítě po několika měsících do jeslí a začít pracovat na plný úvazek je sice dobré pro trh práce a kariéru, ale je to dobré pro dítě? Každý ať si vybere přístup, který preferuje, ale ti, co se chtějí vrátit do práce co nejdříve, ať už částečně nebo na plný úvazek, tyto možnosti nemají,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

A tady je prostor pro zapojení státu a firem – podpora částečných úvazků, flexibilní pracovní doby, home office a jejich aktivní využívání a prosazování uvnitř firem. Budování školek, jak státních, tak firemních na pracovišti, příspěvky na chůvy atd. Úředně nařizovat kvóty na zaměstnávání a odměňování žen ale nelze. Je to otázka přístupu a kultury celé společnosti.

Markéta Kouklíková, HR ředitelka ManpowerGroup dodává: „V západní Evropě jsou statistiky rovného postavení žen příznivější. Ženy jsou cílevědomější a kladou větší důraz na kariéru. Zároveň pracují v kultuře, která více podporuje flexibilní práci a flexibilitu v plánování pracovní doby. Mají tedy možnost rozvíjet svou kariéru i během rodičovské pracovní pauzy, pokud o to mají zájem.“

Revoluce dovednostíPřipraví digitalizace a robotizace ženy o práci?


Horkým tématem z ohledem na zaměstnanost žen je také čtvrtá průmyslová revoluce. Jaroslava Rezlerová se proto zamýšlí nad tím, jak tato změna ovlivní rovnost příležitosti na trhu práce: “Podle průzkumu ManpowerGroup “Skills revolutions” se digitalizace a robotizace dotkne oblastí, ve kterých jsou ženy více zastoupeny. Nejvíce činností je digitalizováno především v obchodu, finančnictví nebo administrativě. Naopak pracovní místa se budou přesouvat do jiných oblastí, jako je IT, inženýring a další technické obory, kde jsou ženy tradičně zastoupeny mnohem méně. Mohla by tak v globálním měřítku vést k tomu, že na každých 5 zrušených míst, které vykonávaly ženy, bude vytvořeno pouze jedno místo, na které budou mít ženy potřebnou kvalifikaci, znalosti a praxi.’’

Průzkum ManpowerGroup “Skills revolution ukazuje, že v roce 2020 se bude více než třetina požadovaných klíčových dovedností u většiny profesí skládat z těch, které dnes ještě nejsou považovány za zásadní pro výkon dané pozice. Zdá se, že nejklíčovější dovedností nebudou v blízké budoucnosti tvrdé dovednosti, ale především učenlivost zaměstnanců, která jak jim, tak firmám umožní přizpůsobovat se stále rychlejším změnám. “Zaměstnavatelé nemohou předvídat, které schopnosti budou potřebovat do budoucna, proto budou spíše hledět na to, aby zaměstnanci byli schopní se přizpůsobit a učit se novým věcem. Učenlivost tedy může převážit pomyslné misky vah na stranu žen, protože právě učenlivost může být jejich předností.’’ říká Jaroslava Rezlerová a zároveň dodává: ,,Je důležité aby ženy převzaly zodpovědnost a prosazovaly se více jak do vedoucích funkcí, tak také do technických oborů, aby trh práce nestal výlučně světem mužů.”

Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup