´

Top 10 nejhůře obsazovaných pozic

Průzkum ukazuje, že se mění priority firem s tím, jak na trhu roste konkurence, klesají marže a společnosti jsou nuceny zvyšovat efektivitu, produktivitu, snižovat cenu, rychleji inovovat, vytvářet nové služby a ty potom umět prodat. V důsledku musí firmy produkovat stejně nebo více s menším počtem lidských zdrojů. To vytváří mnohem vyšší nároky na všechny typy zaměstnanců, kteří musí přistupovat k práci úplně novým způsobem. Manažeři na všech úrovních musí být schopní prosazovat změny a to nejenom v organizaci, ale i v nákladové oblasti. Zároveň musí mnohem citlivěji pracovat s motivací a angažovaností lidí. Takových komplexních manažerských osobností je na trhu málo.

TOP 10 NEJHŮŘE OBSAZOVANÝCH POZIC 2014

Průzkum je prováděn každoročně jako součást pravidelného kvartálního průzkumu Manpower Index trhu práce a zaměstnavatelům byla položena otázka: Které z pozic jsou pro vás nejhůře obsaditelné vhodným uchazečem?

Nejhůře obsaditelné pozice 2014 v ČR

 1. Řemeslník
 2. Inženýr
 3. Účetní a finanční pozice
 4. Dělník
 5. Obchodní pozice
 6. Projektový manažer
 7. Technik
 8. Uklízečky a hospodyně
 9. Management/Executive management
 10. IT pracovník (především programátor a vývojář)

Nejhůře obsaditelné pozice 2013 v ČR

 1. Řemeslník
 2. Inženýr
 3. Management / Executive management
 4. Lékař a jiný neošetřující zdravotní personál
 5. Nákupčí
 6. Účetní a finanční pozice
 7. Marketing a PR specialisté
 8. Obchodní zástupce
 9. Dělník
 10. Sales manažer
„Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty,” říká Jaroslava Rezlerová.