´

Sekretářka

Práce sekretářky zahrnuje administrativní agendu a organizační činnosti (vytváření časových harmonogramů, sledování termínů apod.). Kromě vyřizování korespondence (papírové, emailové), pořizuje sekretářka záznamy z porad, připravuje pro ně podklady, obsluhuje kancelářskou techniku (scan, kopírování, fax), zakládá důležité písemnosti (smlouvy atd.), plní operativní úkoly dle potřeby (jízdenky, firemní dary, kancelářské potřeby…).