´

Tlumočník / Překladatel

Práce překladatele a tlumočníka se liší. Překladatel překládá texty z cizího nebo do cizího jazyka v psané formě, tlumočník překládá ústní formou např. při jednáních, schůzkách, ale i návštěvě lékaře, úřadů, může vykonávat i tzv. simultánní překlad. Pracují i se znakovým či znakovaným nebo dvěma cizími jazyky.