´

Office Manager

Náplň práce office managera se plně kryje s pozicí sekretářky, avšak s tím rozdílem, že office manager není k dispozici svému jednomu nadřízenému, ale celé kanceláři, tedy týmu/oddělení. Práce office managera zahrnuje administrativní agendu a organizační činnosti (vytváření časových harmonogramů, sledování termínů apod.). Kromě vyřizování korespondence (papírové, emailové), pořizuje záznamy z porad, připravuje pro ně podklady, obsluhuje kancelářskou techniku (scan, kopírování, fax), zakládá důležité písemnosti (smlouvy atd.), plní operativní úkoly dle potřeby (jízdenky, firemní dary, kancelářské potřeby…).