´

Knihovník

Knihovník zajišťuje chod knihovny – výpůjčky (lokální, příp. i meziknihovní), má na starosti knihovní fond, vytváření a aktualizaci katalogů, reviduje knihovní sbírky. Jeho práce dále zahrnuje informační a poradenské služby klientům, a také odbornou bibliografickou práci a zpracování rešerší.