´

Administrativní referent / pracovník

Práce administrativního pracovníka spočívá v administraci a organizaci, provozu oddělení/firmy. Práce v administrativě zahrnuje práci s daty, korespondenci, kopírování, dále se referent věnuje organizaci porad, schůzek, jednání a zasedání, a plní běžné operativní kancelářské úkoly. Zajišťuje též administrativní agendu a evidenci úkolů oddělení/firmy.