´

Šikana v práci a jak se jí bránit

Šikana v práci a jak se jí bránit

Pracovní tým je zpravidla složen z lidí, kteří nejsou ani zdaleka stejní. To vlastně není ani potřeba. Důležité je, aby členové týmu spolupracovali a dokázali spolu dobře vycházet. V některých případech však jednotlivec (obvykle nováček) mezi ostatní nezapadne a stane se cílem různých drobných ústrků ze strany kolegů či nadřízených. Toto chování se může s časem zhoršovat a přerůst až v šikanu.

 

Mobbing

Jedná se spíše o psychické, dlouhodobé (a o to hůře prokazatelné a postižitelné) útoky, ponižování, stresování zaměstnance ze strany kolegů. Cílem bývá většinou dosáhnout odchodu zaměstnance. Zaměstnanec v tomto případě mnohdy stojí sám proti skupině kolegů, což jej staví do velmi těžké pozice. Mobbing může mít za následek i trvalou psychickou újmu.

Bossing

Bossing je tentýž typ chování, ale prováděný nadřízeným vůči podřízenému. Častým projevem bossingu je např. zadávání nesplnitelných úkolů (obsahově i časově), sexuální návrhy a vydírání nebo přímo sexuální obtěžování. Jelikož je útočníkem nadřízený pracovník (a tedy člověk s větší autoritou i pravomocí), zaměstnanec může získat pocit, že mu není pomoci.

Cíl útoků

Terčem jsou většinou lidé, kteří jsou nějakým způsobem odlišní od ostatních – lidé vybočující svým vzhledem, chováním nebo zvyky. Důležité je uvědomit si, že se to může stát každému; oběť by tedy v žádném případě neměla hledat chybu u sebe.

Obrana proti útokům

Na tyto praktiky existují paragrafy a zaměstnanec má možnost se bránit. Pokud jste se stali obětí mobbingu, bossingu či jiného druhu šikany, uvědomte si, že nejste jediní. Existují organizace, které se obraně práv lidí v takové situaci věnují.

Můžete se obrátit na odborovou organizaci, pokud ve firmě existuje, nebo též na občanské sdružení Práce a vztahy, popřípadě na Český helsinský výbor. Pomoc najdete i v občanských poradnách.

 

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup